W związku z ogłoszeniem 26 września przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków  uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie postanowili wziąć udział w obchodach tego święta. W trakcie tegorocznej edycji Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie do wieku. 

Czytaj więcej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których dochód w 2017 roku nie przekroczył 674,00 zł na jednego członka rodziny ( w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód na jedną osobę nie większy niż 764,00 zł).

Czytaj więcej

Informujemy, że uczniowie Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie mogą do końca września wziąć udział w rekrutacji do projektu pt. „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.


Czytaj więcej

Spotkanie klas IV z przedstawicielami uczelni wyższych

Czytaj więcej

3 września 2018 r. społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019.

Czytaj więcej

Klasy II TK, II TH i III OZE rozpoczynają naukę zgodnie z planem lekcji od 1 października 2018 r.

Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych rozpoczyna zajęcia w sobotę 22 września 2018 r.Czytaj więcej

W ramach kolejnej edycji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” rodzice i opiekunowie prawni uczniów mogą składać do Dyrektora Szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników .

Czytaj więcej

Zapraszamy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej do nauki w Liceum dla dorosłych.

Nauka w systemie zaocznym;
Bezpłatna;
Liceum dwuletnie;

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły ZS2 w Łukowie.


Czytaj więcej

Dnia 14 czerwca odbyła się Wycieczka Integracyjna do „Stróżki” w Klimkach. Połączona była z programem edukacyjno- profilaktycznym „DOM”. Wzięło w niej udział 10 uczniów z Zespołu Szkół nr 2, 31 podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz pracownicy  z tej placówki. W programie znalazły się zabawy z chustą animacyjną, wyścigi z piłką i w workach, zabawy z szarfami, gazetą, rzuty woreczkami do celu oraz układanie hasła z puzzli. Po części rekreacyjno- sportowej uczestnicy wycieczki skosztowali pysznych zapiekanek. Na zakończenie przejechaliśmy do rezerwatu „Jata”. 

Czytaj więcej