Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczył w projekcie „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W projekcie brało udział 75 szkół kształcących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z obszaru województw: lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.

Koordynatorem projektu w szkole była p. Katarzyna Świderska, która ukończyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wymiarze 160 godzin uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć.

W naszej szkole w projekcie brało udział 20 uczniów z klasy II ZSZ B, w tym 5 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywały się w dwóch dziesięcioosobowych grupach, w wymiarze 15 godzin lekcyjnych dla każdej z grup.

W ramach zrealizowanych zajęć uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności niezbędne do niesienia skutecznej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Poprzez praktyczną naukę pierwszej pomocy umocnili wiarę w swoje możliwości i konieczne do podejmowania działań ratowniczych poczucie kompetencji. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie tylko przekazywał umiejętności z zakresu pierwszej pomocy ale także kształtował u młodzieży poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

W prowadzeniu zajęć bardzo przydatny okazał się sprzęt do ćwiczeń: fantomy do resuscytacji (dorosły, dziecko), maseczki do sztucznego oddychania, kołnierze do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego, koce termiczne, materiały opatrunkowe oraz rękawice ochronne. Niezbędne były również pakiety edukacyjne, które ułatwiły uczniom zapamiętanie i zrozumienie wiedzy zdobywanej na zajęciach.

 

Opracowała: Katarzyna Świderska

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Materiały

Nauczyciele