Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

 

Projekt  realizowany  jest  w  okresie  01.01.2009  –  31.12.2012 przez  Unizeto  Technologies  S.A.  w  partnerstwie  z  Instytutem  Maszyn  Matematycznych  w  ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego 9900 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej. Uczestnikami projektu są uczniowie kl. I-III szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość udziału w zajęciach komputerowych ECDL prowadzonych przez p.P.Salamończyka i p.D.Ladę

Dzięki udziałowi w zajęciach komputerowych będziesz mógł zupełnie bezpłatnie przystąpić do 7 certyfikowanych egzaminów, po zdaniu których uzyskasz tzw. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – „European Computer Driving Licence”). Zaświadcza on, że potrafisz prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak edycja tekstów czy wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. Certyfikat zachowuje swoją ważność bezterminowo, a zatem będziesz mógł wykazać jego posiadanie nawet po zakończeniu edukacji, gdy będziesz szukał pierwszej pracy.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Materiały

Nauczyciele