Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

oferta technikum1 2017

 

oferta branżowa1 2017

 

Elektroniczna rekrutacja - Kandydaci
Kliknij aby przejść do naboru


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 

 pdf

 

ZARZĄDZENIE 21/2017 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 12 KWIETNIA 2017

w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

 pdf

Lp.

Czynności

Data rozpoczęcia

(godzina rozpoczęcia)

Data zakończenia

(godzina zakończenia)

1.

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami

rekrutacji - dyrektorzy szkół.

 

do 15 kwietnia 2011 r.

2.

Dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

23 maja 2011 r. godz. 8.00

10 czerwca 2011 r. godz. 14. 00

3.

Składanie podań przez kandydatów (w przypadku

rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego

wyboru).

23 maja 2011 r. godz. 8. 00

10 czerwca 2011 r. godz. 14. 00

4.

Weryfikacja dostarczonych podań.

23 maja 2011 r.

13 czerwca 2011 r. godz. 12. 00

5.

Wprowadzenie wyników sprawdzianu uzdolni

kierunkowych.

17 czerwca 2011 r.

17 czerwca 2011 r.

6.

Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

15 czerwca 2011 r.

16 czerwca 2011 r .

godz. 14. 00

7.

Weryfikacja zmienionych i ponownie

dostarczonych podań.

15 czerwca 2011 r.

17 czerwca 2011 r . godz. 14. 00

8.

Dostarczenie do systemu danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna).

14 czerwca 2011 r.

22 czerwca 2011 r. godz. 14. 00

9.

Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym).

 

27 czerwca 2011 r. godz. 12. 00

10.

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

22 czerwca 2011 r.

godz. 10. 00

27 czerwca 2011 r. godz. 12. 00

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Materiały

Nauczyciele