Nie trać czasu po maturze…

Dołącz do naszego zespołu i wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce!

Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w projekcie International Education oraz zapewnienie cennego doświadczenia i opieki dla wolontariuszek: Madaliny z Rumunii i Sanduniki ze Sri Lanki, które przebywały w ZS nr 2 w dniach 5-9 marca 2018 r.


Czytaj więcej

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie języka angielskiego pod hasłem „Follow your dream career path” na najlepiej przygotowanego kandydata do pracy na rynku międzynarodowym. Zadanie konkursowe będzie polegało  na wcieleniu się w rolę osoby ubiegającej się o pracę i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z członkami jury konkursu, którzy będą odgrywali rolę przyszłego pracodawcy. Cała rozmowa z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

Czytaj więcej

W dniu 21 maja 2018 r. grupa uczniów z klas: II WB, III WB i III WC, miała możliwość zapoznania się ze specyfiką Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie. Pan A. Czubaszek pełniący funkcję kierownika placówki, przekazał uczniom informacje na temat możliwości zatrudnienia i rodzaju wykonywanych prac w ZAZ –ie. Młodzież zwiedziła również Warsztaty Terapii Zajęciowej. Spotkanie poprowadziła pani A. Filip – kierownik łukowskich WTZ.

Czytaj więcej

Jeśli spełniasz warunki - aplikuj!

Czytaj więcej


21 maja 2018 r. uczniowie klas I-III kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa wzięli udział w I Szkolnym Dniu Hotelarza.  

Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na różne aspekty pracy hotelarza, zaprezentowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych, integracja zespołów klasowych oraz wzmocnienie poczucia przynależności do branży hotelarskiej.

Czytaj więcej

 Kształtowanie zachowań zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole. W roku szkolnym 2017/2018 w ZS nr 2 w Łukowie realizowane są dwa programy edukacyjne ,,Podstępne WZW" oraz ,,Znamię! Znam je?" Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat choroby oraz podjęcie działań profilaktycznych. Szkolnym koordynatorem w/w  programów jest p. Anita Olszewska - pedagog szkolny.

Czytaj więcej

Savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie, a także umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, również tych związanych z rozmową rekrutacyjną czy w relacjach pracowniczych. 

Czytaj więcej

MATURZYSTO!!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na dziennych studiach

I stopnia lub jednolitych magisterskich

realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich

i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr

powinieneś to przeczytać!

Czytaj więcej