Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

   Zapraszamy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

do Liceum dla dorosłych.

Nauka w systemie zaocznym, bezpłatna, Liceum dwuletnie.

Podanie word

  


HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROK SZKOLNY 2017/18 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Sem.III i Sem.V
Terminy spotkań (sobota/niedziela)

1. 09-10.09.2017 r.
2. 23-24.09.2017 r.
3. 07-08.10.2017 r.
4. 21-22.10.2017 r.
5. 04-05.11.2017 r.
6. 18-19.11.2017 r.
7. 02-03.12.2017 r.
8. 16-17.12.2017 r.
9. 13-14.01.2018 r.

SESJA EGZAMINACYJNA
15-19.01.2018 r.

             

                       21-22.10.2016 r. sem. III

  SOBOTA  

   

8.00 - 9.30

Biologia 9/10

24

9.40 - 11.10

Biologia 11/12

24

11.20-12.50

Matematyka 13/14

24

13.00-15.15

Matematyka 15/16/17

24

NIEDZIELA  

   

8.00 - 9.30

Matematyka 18/19

24

9.40 - 11.10

Matematyka 20/21    K

24

11.20-12.50

 Język polski 10/11

24

13.00-14.30

Język polski 12/13

24

 

 

21-22.10.2016 r. sem. V

  SOBOTA  

   

8.00 - 9.30

Język polski  14/15

13

9.40 - 11.10

Język polski  16/17

13

11.20-12.50

 Język polski 18/19

13

13.00-15.15

Język polski  20/21/22

13

NIEDZIELA  

   

8.00 - 9.30

 Matematyka 5/6

13

9.40 - 11.10

Matematyka  7/8

13

11.20-12.50

Język angielski /rosyjski 10/11

13/34

13.00-14.30

Język angielski/rosyjski 12/13

13/34

 

LISTOPAD:

04-05.11.2016 r. sem. III

  SOBOTA  

   

8.00 - 9.30

Historia 5/6

24

9.40 - 11.10

Historia 7/8  Praca kontrolna

24

11.20-12.50

Język polski 14/15  Praca kontrolna

24

13.00-15.15

Język polski 16/17/18

24

NIEDZIELA  

   

8.00 - 9.30

Język angielski /rosyjski 6/7

24/34

9.40 - 11.10

Język angielski/rosyjski 8/9

24/34

11.20-12.50

Biologia 13/14

24

13.00-14.30

Biologia 15/16

24

04-05.11.2016 r. sem. V

  SOBOTA  

   

8.00 - 9.30

Matematyka 9/10

13

9.40 - 11.10

Matematyka  11/12

13

11.20-12.50

Historia 1/2

13

13.00-15.15

Historia 3/4/5

13

NIEDZIELA  

   

8.00 - 9.30

Biologia 9/10    Praca kontrolna

13

9.40 - 11.10

Biologia 11/12

13

11.20-12.50

Matematyka  13/14

13

13.00-14.30

Matematyka  15/16

13

  

Informacje dot. zajęć w Liceum dla Dorosłych 

Prace kontrolne i egzaminy 

  

Przedmiot

praca kontrolna

egzamin pisemny

egzamin ustny

Język polski

  +

+

+

Matematyka

+

+

+

Biologia rozszerzona

+

 

+

Geografia rozszerzona

+

 

+

Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający

+

 

+

Język angielski/rosyjski

+

+

+

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Materiały

Nauczyciele