Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/18

Sesja egzaminacyjna styczeń luty 2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018

23 marca 2018 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

 

25 maja 2018 r.

Termin składania deklaracji do poprawkowych egzaminów zawodowych ( dla uczniów chcących przystąpić do poprawy w sesji czerwiec – lipiec 2018 )

 

do 30 marca 2018 r.

 

 

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

 

19 czerwca 2018 r.

Technik hotelarstwa

Kelner, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca

26 czerwca 2018 r.

od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

Sesja egzaminacyjna czerwiec – lipiec  2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec  – lipiec 2018

 

31 sierpnia 2018 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2018

 

31 sierpnia 2018 r.

Termin składania deklaracji do poprawkowych egzaminów zawodowych ( dla uczniów i absolwentów chcących przystąpić do poprawy w sesji styczeń- luty 2019 )

 

do 7 września 2018 r.

 


Komunikaty CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.
Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć  :
T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń : długopis, kalkulator prosty*,
T.10 Organizacja usług gastronomicznych: długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – długopis, kalkulator prosty*
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – długopis, kalkulator prosty*
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej : długopis
B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej :długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania , mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.