Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec  2018 r.

Część pisemna ( test)

Zawód

Nazwa kwalifikacji /

liczba zdających

Sala

Data

Godzina /

czas trwania

(60 min )

Materiały i przybory pomocnicze

Sprzedawca

A.18 Prowadzenie sprzedaży /4

1 H ( HOT)

19.06.2018 r.

10.00

 

długopis czarny, kalkulator prosty

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych/ 2

1 H ( HOT)

19.06.2018 r.

10.00

długopis czarny, kalkulator prosty

Kucharz

T.06 Sporządzanie potraw                            i napojów/ 6

1 H ( HOT)

19.06.2018 r.

10.00

długopis czarny, kalkulator prosty

Technik hotelarstwa

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji /30

42/43/44

19.06.2018 r.

10.00

długopis czarny, kalkulator prosty

Technik hotelarstwa

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie /1

28 B (biblioteka)

19.06.2018 r.

12.00

długopis czarny, kalkulator prosty

Kelner

Egzamin na komputerze

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich/22

3

19.06.2018 r.

8.00 od nr ( 1- 11) 10.00 od nr( 12-22)

długopis czarny, kalkulator prosty

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Część praktyczna

Zawód

Nazwa kwalifikacji/                     liczba zdających

Sala

 

Data

Godzina /

czas trwania

Materiały i przybory pomocnicze

Technik urządzeń                     i systemów energetyki odnawialnej

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/2

28 B (biblioteka)

26.06.2018 r.

9.00

 

(180 min.)

długopis czarny, kalkulator prosty, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka,

Technik hotelarstwa

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji/ 32

42/43/44

26.06.2018 r.

9.00

(150 min.)

długopis czarny, kalkulator prosty,

Technik hotelarstwa

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie / 5

3

26.06.2018 r.

13.00

(150 min)

długopis czarny, kalkulator prosty,

Kelner

T.10 Organizacja usług kelnerskich/ 10

3

26.06.2018 r.

13.00

(150 min)

długopis czarny, kalkulator prosty ołówek , gumka linijka, temperówka,

Kelner

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich/ 22

1 H ( HOT)

26.06 -27.06.2018r.

9.00 – I zmiana

15.00 – II zmiana

(180 min.)

długopis czarny,

ważna książeczka zdrowia, strój kelnerski,

Kucharz

T.06 Sporządzanie potraw i napojów/ 8

11

 

28.06 ( I,II,III zmiana)

8.00 – I zmiana

12.00 – II zmiana

16.00 – III zmiana

(120 min)

długopis czarny,

ważna książeczka zdrowia, strój roboczy,

                      Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

Egzaminy praktyczne w innych ośrodkach egzaminacyjnych.

Kwalifikacja/ilość zdających

 

Imię i nazwisko zdającego

Termin egzaminu

 

 

Godzina

rozpoczęcia

egzaminu

Ośrodek egzaminacyjny

Materiały i przybory pomocnicze

 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. / 1

Michał Świętochowski

27.06.2018 r.

8.00

PKS Łuków –Baza

ul.  Piłsudskiego 29

długopis czarny, kalkulator prosty,

ubranie robocze.

 

A.18 Prowadzenie sprzedaży / 4

Marzena Karpik

25.06.2018 r.

12.00

 

ZS Nr 1 w Łukowie

Al.T.Kościuszki 10

 

długopis czarny, kalkulator prosty

Angelika Kozioł

Simona Piotrowska

Patrycja Skwarek

 

25.06.2018 r.

 

      16.00

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Termin ogłoszenia wyników 31 sierpnia 2018 r.

Na egzaminy należy stawić się na 30 min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia!Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

 

19 czerwca 2018 r.

Technik hotelarstwa

Kelner, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca

26 czerwca 2018 r.

od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

Sesja egzaminacyjna czerwiec – lipiec  2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec  – lipiec 2018

 

31 sierpnia 2018 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2018

 

31 sierpnia 2018 r.

Termin składania deklaracji do poprawkowych egzaminów zawodowych ( dla uczniów i absolwentów chcących przystąpić do poprawy w sesji styczeń- luty 2019 )

 

do 7 września 2018 r.

 


Komunikaty CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.
Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć  :
T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń : długopis, kalkulator prosty*,
T.10 Organizacja usług gastronomicznych: długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – długopis, kalkulator prosty*
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – długopis, kalkulator prosty*
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej : długopis
B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej :długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania , mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.