Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2017/2018

Wrzesień /04 -29.09.2017

Czerwiec / 28.05 – 22.06.2018

II TH

III TH

II TK

III TK

III TE

 

Klasa III Tż praktyka zawodowa 1 dzień w tygodniu w drugim semestrze