Projekt UE 2018 - 2020


Warsztaty gastronomiczne dla uczniów klasy III TH A

Grupa uczniów z kl. III TH A bierze udział w warsztatach „Czym chata bogata w oczach hotelarza”. Zajęcia odbywają się w ramach  projektu: „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.
Celem zajęć jest uzupełnienie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa wiedzy branżowej z zakresu gastronomii w hotelarstwie i podwyższenie kompetencji w zakresie umiejętności przyrządzania potraw i napojów śniadaniowych. Wykorzystując składniki zakupione w ramach projektu, młodzież przygotowuje elementy śniadań charakterystyczne dla każdego z typów tego posiłku serwowanego w hotelach np.: kontynentalnego, wiedeńskiego czy angielskiego.