Konferencja z okazji 15-lecia utworzenia klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie

„Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością”.

              Jan Paweł II


Dnia 7 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się Konferencja z okazji 15-lecia utworzenia klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie. To ważne dla nas przedsięwzięcie, dzięki któremu mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniem i wiedzą na temat integracji i niepełnosprawności z wieloma instytucjami. 

Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemówieniem Dyrektora Szkoły – p. Krzysztofa Oklińskiego, który podkreślał wartość integracji w szkole, przywołał jej historię, przywitał gości i zapowiedział prelegentów.

Jednym z nich była p. Teresa Wojciuk pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły w latach 1981-2012. To ona była inicjatorką utworzenia klas integracyjnych w naszej szkole. W swoim przemówieniu opisała wzruszające historie pierwszych uczniów, którzy zmagali się z niepełnosprawnością. Przywołała również wspomnienia wspólnych działań uczniów, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji i rodziców, których celem było przygotowanie młodzieży do samodzielnego i pełnego uczestnictwa w dorosłym życiu.  

Głos zabrali również: p. Zofia Skrzymowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie, p. Hanna Zachoszcz – Doradca Zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, p. Lech Dębczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, p. Grażyna Kulik – Prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” oraz p. Artur Czubaszek - Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

O integracji z perspektywy nauczyciela opowiadał pan Damian Zawadzki – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2, któremu szczególnie bliska jest praca z uczniami niepełnosprawnymi. Od wielu lat stale współpracuje z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, zarażając swą chęcią pomagania innym młodzież naszej szkoły. Corocznie wspólnie z uczniami organizuje wyjścia do DPS-u, by uczcić takie uroczystości jak Dzień Dziecka czy Mikołajki. W swoim przemówieniu podkreślał rolę integracji i szansę młodych ludzi na samodzielne życie. 

Przemówienie wygłosił także absolwent klasy licealnej ZS nr 2, który zmaga się z niepełnosprawnością ruchową. W swojej prelekcji przywołał wspomnienia z czasów pobytu w szkole i podkreślił wartość wsparcia w pokonywaniu codziennych barier, które otrzymał zarówno od rodziców, dyrekcji, nauczycieli jak i kolegów i koleżanek z klasy. Szkoła przygotowała go do dorosłego życia, do radzenia sobie z przeciwnościami losu i do walki o swoją przyszłość. Dzięki pracowitości i determinacji wspieranej przez otoczenie, zdał egzamin maturalny i ukończył studia. Wspomnienia Michała stały się inspiracją dla wielu młodych ludzi.

Uczniowie naszej szkoły mają wiele zdolności i pasji, a niepełnosprawność często nie stanowi przeszkody w ich realizacji. Dowodem tego była wystawa prac uczniowskich, prezentująca umiejętności kulinarne i artystyczne.

Z okazji konferencji wydano także okolicznościową jednodniówkę. Znalazły się w niej artykuły dotyczące korzyści integracji, funkcjonowania klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie, historii powstania klas integracyjnych i przygotowania młodzieży do dorosłego życia. 

Konferencja była dla naszej szkoły ogromnym przedsięwzięciem – przywołała wspomnienia uczniów, nauczycieli i dyrekcji, stworzyła możliwość wymiany doświadczeń z instytucjami, które również podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej powodzenie w dużej części zawdzięczamy sponsorom, którzy finansowo wspierali akcję, za co bardzo dziękujemy. 

Dziękujemy również za patronat honorowy, którym objęli nas:  p. Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, p. Zofia Żuk -  przedstawicielka Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Integracja,  portal „niepełnosprawni.pl” oraz Telewizja Master. 

Serdecznie dziękujemy także nauczycielom, którzy pod kierownictwem p. Agnieszki Kołodziej i p. Anity Olszewskiej zaangażowali się w organizację konferencji:  p. Iwonie Kalczewskiej, p. Justynie Ostrzyżek, p. Joannie Pucyk, p. Agnieszce Zarzyckiej, p. Iwonie Świć, p. Lucynie Grono, p. Agnieszce Cichosz, p. Emilii Klimiuk, p. Ewie Kruger, p. Małgorzacie Kintop, p. Izabeli Opolskiej, p. Agacie Skwarze, p. Agacie Krasuskiej-Skibie, p. Bożenie Wiśniewskiej – Gałąsce, p. Katarzynie Świderskiej, p. Damianowi Zawadzkiemu oraz p. Grzegorzowi Dziurdziakowi.

Wszystkie działania związane z konferencją najlepiej podsumują słowa  Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.  Niech te słowa staną się inspiracją do kolejnych działań związanych z integracją. 


Galeria