Branżowa Szkoła I Stopnia


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, a następnie do kontynuowania nauki w naszej szkole.

Zespół Szkół nr 2 w Łukowie w Branżowej Szkole I stopnia oferuje kształcenie w klasach wielozawodowych, jedna z nich jest klasą integracyjną.

 

Wybierz Branżową Szkołę I stopnia ponieważ:

- umożliwiamy przygotowanie do zawodu na najwyższym poziomie,

- oferujemy naukę w zawodach odpowiadających potrzebom lokalnego i krajowego rynku pracy,

- mamy dogodną lokalizację, między innymi w pobliżu jest przystanek komunikacji miejskiej i stacja PKP,

- dysponujemy nowymi, w pełni wyposażonymi w nowoczesny sprzęt edukacyjny, pracowniami dydaktycznymi i zawodowymi,

- posiadamy bogatą bazą sportową,

- oferujemy szeroki wybór zajęć dodatkowych, w tym zajęć sportowych, uwzględniających talenty i predyspozycje uczniów,

- proponujemy wyjazdy zawodoznawcze  i edukacyjne,

- umożliwiamy uczestniczenie w projektach edukacyjnych i unijnych,

- wspieramy zdolną młodzież w pozyskaniu stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

- zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia, życzliwą i przyjazną atmosferę.

 

Jaki zawód możesz wybrać?

Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024 poniższe zawody należą do branż, w których jest przewidywane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim:

automatyk, betoniarz-zbrojarz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, magazynier-logistyk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów kolejowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter sieci i instalacji sanitarnych,  monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń przemysłu chemicznego, piekarz, przetwórca mięsa, rolnik, stolarz, ślusarz.

Jednak możesz wybrać także inny zawód np:

kucharz, fotograf, kelner, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, rolnik, kominiarz, blacharz, mechanik motocyklowy, mechanik precyzyjny, optyk- mechanik, zegarmistrz, złotnik-jubiler, krawiec, oraz inny przewidziany w klasyfikacji zawodów i specjalności (nazwy zawodów dostępne pod adresem www.psz.praca.gov.pl).


Jak wygląda nauka w szkole branżowej?

 

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. 

 

Nauka zawodu składa się z trzech integralnych, równolegle realizowanych części:
• kształcenie ogólne, które odbywa się w szkole;
• kształcenie zawodowe teoretyczne prowadzone w szkole lub na miesięcznych kursach dokształcających poza szkołą;
• kształcenie zawodowe praktyczne czyli tzw. praktyczna nauka zawodu,

• uczniowie posiadający orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej praktyczną naukę zawodu kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii mogą odbywać w pracowni szkolnej.

Praktyczna nauka zawodu, która odbywa się u pracodawcy jest realizowana na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy pracodawcą a uczniem i rodzicem. Okres ten wlicza się do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia emerytalne.

Nauka w szkole kończy się egzaminem zawodowym składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub egzaminem czeladniczym odbywającym się w Izbie Rzemieślniczej. Koszty związane z egzaminem końcowym ponoszą pracodawcy.

 

Jakie wykształcenie zdobędziesz?

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzymasz wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Co możesz robić dalej?

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia:
• rozpoczęcie dobrze płatnej pracy w zawodzie,
• naukę w branżowej szkole II stopnia, w której po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji otrzymuje się tytuł technika oraz jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a po zdaniu matury można kontynuować naukę na studiach wyższych,
• kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu matury naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych,
• zdobywanie nowych kwalifikacji w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych i innych szkoleń w instytucjach kształcenia dorosłych.

 

Informacje z życia i funkcjonowania szkoły znajdują się na:

Strona szkoły

Facebook szkoły

Instagram szkoły


Zapraszamy!!!