Pedagog i psycholog

Szkolny pedagog: Anita Olszewska

Szkolny psycholog: Elwira Janiak


Dyżury stacjonarne szkolnego pedagoga i psychologa od 19.04

Pedagog i psycholog szkolny zapraszają do kontaktu osobistego, z zachowaniem reżimu sanitarnego, podczas dyżurów stacjonarnych odbywających się w:

poniedziałek: 8:15-12:15 (pedagog)

wtorek: 9:00-13:00 (psycholog)

środa: 9:00-13:00 (psycholog)

czwartek: 9:00-13:00 (pedagog)

Jednocześnie przypominamy, że poza dyżurami w formie stacjonarnej z pedagogiem i psychologiem nadal można kontaktować się telefonicznie oraz przez e-dziennik. 
 Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z konsultacji ,wsparcia pedagogicznego i psychologicznego .

,,Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości."
autor nieznany

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

800-1400

 

 

800-1030

1140-1310

 

800-1030

1330-1500

 

800-1400

 

945-1145

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

----------

 

 

900-1400

 

830-1500

 

----------

 

800-1230


POMOC TELEFONICZNA I ONLINE OSOBOM

W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

 

ü  116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny, całodobowy)

ü  800 080 222 – Linia dzieciom (całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci
i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pomoc online w formie czatu i e-maila
www.liniadzieciom.pl)

ü  800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00. Poza godzinami pracy konsultantów możliwe jest pozostawienie wiadomości, konsultanci oddzwonią na podany numer po rozpoczęciu dyżuru)

ü  800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna, pomoc online w formie czatu www.liniawsparcia.pl)

ü  116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (bezpłatna pomoc dla osób dorosłych, telefon czynny od poniedziałku do piątku od godziny 14:00 do 22:00)

ü  800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatna i całodobowa pomoc telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie)

ü  800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30, połączenie bezpłatne)

ü  22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji (dla dzieci i dorosłych)