Pedagog i psycholog

Szkolny pedagog: Anita Olszewska

Szkolny psycholog: Elwira Janiak


Dyżury stacjonarne szkolnego pedagoga i psychologa od 19.04

Pedagog i psycholog szkolny zapraszają do kontaktu osobistego, z zachowaniem reżimu sanitarnego, podczas dyżurów stacjonarnych odbywających się w:

poniedziałek: 8:15-12:15 (pedagog)

wtorek: 9:00-13:00 (psycholog)

środa: 9:00-13:00 (psycholog)

czwartek: 9:00-13:00 (pedagog)

Jednocześnie przypominamy, że poza dyżurami w formie stacjonarnej z pedagogiem i psychologiem nadal można kontaktować się telefonicznie oraz przez e-dziennik. 
 Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z konsultacji ,wsparcia pedagogicznego i psychologicznego .

,,Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości."
autor nieznany

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

800-1400

 

 

800-1030

1140-1310

 

800-1030

1330-1500

 

800-1400

 

945-1145

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

----------

 

 

900-1400

 

830-1500

 

----------

 

800-1230


POMOC TELEFONICZNA I ONLINE OSOBOM

W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

 

ü  116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny, całodobowy)

ü  800 080 222 – Linia dzieciom (całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci
i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pomoc online w formie czatu i e-maila
www.liniadzieciom.pl)

ü  800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00. Poza godzinami pracy konsultantów możliwe jest pozostawienie wiadomości, konsultanci oddzwonią na podany numer po rozpoczęciu dyżuru)

ü  800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna, pomoc online w formie czatu www.liniawsparcia.pl)

ü  116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (bezpłatna pomoc dla osób dorosłych, telefon czynny od poniedziałku do piątku od godziny 14:00 do 22:00)

ü  800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatna i całodobowa pomoc telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie)

ü  800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30, połączenie bezpłatne)

ü  22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji (dla dzieci i dorosłych)23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.
Ta choroba może dotknąć każdego człowieka. Bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności. Bywa, że prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku stać się przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.
Depresja jest chorobą, którą charakteryzuje:
uporczywy smutek
brak energii
brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję
problemy ze snem (bezsenność lub ospałość) 
niepokój 
trudności z koncentracją 
utrata poczucia własnej wartości
poczucie winy lub beznadziei istnienia
myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze 
Obecnie depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną. Depresja jest czymś, co może zdarzyć się każdemu, ale nie jest słabością, fanaberią, chwilową emocją. To choroba. Depresja dzieci i młodzieży często jest mylona z tzw. buntem nastolatka lub „niegrzecznym” zachowaniem. Tymczasem u młodych ludzi depresja może objawiać się w sposób nieoczywisty, np.: poprzez problemy z koncentracją i nauką, poprzez drażliwość i złość a nawet agresję i wrogość, poprzez wpadanie w rozpacz, z której - wydaje się – nie ma wyjścia. Rozpoznanie depresji jest trudne u młodych ludzi, bo często cały wachlarz zachowań przypisywany jest właśnie naturalnemu w okresie dojrzewania buntowi nastolatka.
Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Osoby zaniepokojone u siebie lub bliskich objawami, które utrzymują się ponad dwa tygodnie, powinny poszukać pomocy. Zgłosić się 
z problemem do lekarza rodzinnego, psychologa, pedagoga, wychowawcy.  Depresję można leczyć za pomocą psychoterapii, leków przeciwdepresyjnych lub obu tych metod jednocześnie. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. Polecamy również:
www.forumprzeciwdepresji.pl – to strona Internetowa, która powstała z myślą o osobach chorych na depresję i tych, których bliscy lub znajomi zmagają się z tą chorobą. Za jej pośrednictwem można uzyskać wiele informacji o objawach, przebiegu i sposobach leczenia depresji. 
Numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
PRZEMOC W SIECI- CYBERPRZEMOCCyberprzemoc to zjawisko coraz bardziej powszechne i niepokojące we współczesnym świecie. Może dotyczyć każdego bez względu na wiek, płeć, statut społeczny, wykształcenie.  Jest to każdego rodzaju przemoc z użyciem Internetu  i środków komunikacji elektronicznej min. telefonów komórkowych.  

Zwykło się uważać, że cyberprzemocy w głównej mierze doświadcza młodzież i dzieci, jednak coraz częściej ofiarami tego rodzaju przemocy padają również osoby dorosłe. Rozwój technologii i niemal ciągły dostęp do Internetu skutkują bowiem zaburzeniem proporcji między życiem realnym a tym wirtualnym.

Cyberprzemoc nie pozostawia śladów na ciele, często jest niezauważalna jednak jej konsekwencje są dla ofiary realne: poczucie zagrożenia, bezradności czy poniżenia. Złudzenie, że zadane cierpienie i doświadczenie krzywdy jest tylko wirtualne ułatwia dopuszczania się  aktów agresji oraz angażowanie się w kolejne działania.

Przykłady cyberprzemocy:

·         Nękanie, straszenie, obrażanie w sieci lub za pomocą telefonu komórkowego

·         Rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów

·         Podszywanie się pod inna osobę

·         Obraźliwe komentowanie wpisów na blogu

·         Wysyłanie wulgarnych wiadomości

·         Złośliwe komentarze

 

Sprawcy cyberprzemocy

Bywa tak, że sprawca świadomie chce wyrządzić szkodę drugiej osobie, jednocześnie próbując ugrać w tej sytuacji coś dla siebie. Co nim kieruje? Często jest to potrzeba uznania w danym środowisku, np. rówieśniczym, czasem naśladuje zachowania innych, czasami też dołącza się do już zaistniałego aktu agresji. Bywa też tak, że lęk przed zostaniem ofiarą skłania do postawienia siebie w roli sprawcy. 

Internetowej przemocy sprzyja poczucie anonimowości i bezkarności. Łatwiej jest poniżać,
i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko. Takie działanie NIE JEST ZABAWĄ, NIE JEST ŻARTEM i może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, często tragedii. Tak naprawdę sprawca nie pozostaje anonimowy, policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera, telefonu wysyłane są wiadomości.

W rzeczywistości wirtualnej, to tak naprawdę nikt nie jest anonimowy, a możliwość zidentyfikowania agresora działa na korzyść osoby pokrzywdzonej.

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED CYBERPRZEMOCĄ?

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą cyberprzemocy, w sieci pojawiły się treści dotyczące ciebie lub kogoś tobie bliskiego, nie pozostajesz bezbronny. Zawsze możesz zgłosić sprawę na policję, w każdym województwie są policjanci specjalnie wyznaczeni do walki
z cyberprzestępstwami. Ważne, aby w takiej sytuacji zachować wszelkie dowody, czyli np.: maile, sms-y, zrzuty ekranu (print screen), linki do stron, na których pojawiły się dotyczące sprawy treści. Poinformuj o tym osobę dorosłą, nie pozostawaj z tym problemem sam!!!

Cyberprzemoc: odpowiedzialność karna

Sprawcy cyberprzemocy nie są bezkarni, mogą zostać ukarani na podstawie wybranych przepisów kodeksów: karnego, cywilnego i wykroczeń. Wśród czynów zabronionych są m. in. nękanie (art.107 kodeksu wykroczeń), wulgaryzmy (art. 141 kodeksu wykroczeń), groźby (art. 190 i art. 191 kodeksu karnego), włamania elektroniczne (art. 267 i art. 268 a kodeksu karnego), naruszenie wizerunku (art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego) oraz naruszenie czci (art. 212 i art. 216 kodeksu karnego).

 

CYBERPRZEMOC - GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Poniżej znajdują się numery telefonów i adresy e-mail, pod którymi dzieci, młodzież i rodzice otrzymają pomoc w zakresie walki z cyberbullyingiem.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111, strona internetowa: www.116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w sieci - tel. 800 100 100, strona internetowa: www.800100100.pl

Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - punkt, w którym można zgłaszać nielegalne treści w internecie - adres e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl

 

 

PAMIĘTAJ !!!

ZAWSZE MOŻESZ PRZYJŚĆ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO.

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY CI POMÓC!

 Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych.

Osoby, które potrzebują wsparcia mogą zgłosić się w Łukowie na ul. Browarnej 63
(budynek OSiR - wejście na baseny letnie);   KLIKNIJ LINK PO WIĘCEJ INFORMACJI

Psycholog szkolny zaprasza!

Najważniejszym celem każdego psychologa jest służenie pomocą drugiemu człowiekowi. Zapraszam wszystkich uczniów do korzystania z pomocy psychologicznej. Służę także radą i wsparciem rodzicom i nauczycielom.

Skontaktuj się jeśli:

 • potrzebujesz po prostu porozmawiać o swoich smutkach, radościach, sukcesach i porażkach;
 • nie bardzo wiesz, jak poradzić sobie z trapiącymi Cię problemami;
 • brakuje Ci motywacji do nauki i systematycznego uczęszczania do szkoły, a niepowodzenia szkolne dodają kolejnych trudności;
 • wiesz, że ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, ale nie wiesz jak mu pomóc,
 • masz problemy rodzinne;
 • nie potrafisz porozumiewać się z kolegami w klasie, innymi ludźmi;
 • potrzebujesz pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji;
 • chcesz podzielić się swoimi planami, rozważaniami, pomysłami.
PAMIĘTAJ:
 • każdy Twój problem, nawet najmniejszy, jest ważny;
 • gwarantuję Ci szczerą, dyskretną rozmowę i profesjonalną pomoc;
 • jestem po to, żebyś w szkole czuł się bezpiecznie i dobrze.

Pedagog szkolny to ktoś, kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa.
Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi.

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

 • przeciwdziała trudnościom wychowawczym;
 • rozpoznaje przyczyny niepowodzeń szkolnych;
 • pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzi indywidualne spotkania z uczniami w celu przezwyciężenia trudności emocjonalnych wynikających z problemów szkolnych, rodzinnych, osobistych oraz rówieśniczych;
 • organizuje zajęcia w grupach klasowych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym;
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego;
 • organizuje pomoc materialną i inną specjalistyczną.

Drogi uczniu! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie;
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen lub systematycznym uczęszczaniem do szkoły;
 • borykasz się z problemami natury zdrowotnej;
 • masz problemy rodzinne;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób.

Przyjdź do pedagoga także gdy:

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć;
 • chiałbyś po prostu z kimś porozmawiać.

Drogi Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • zauważysz u dziecka problemy w uczeniu się;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo z nimi się zwrócić;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • szukasz pomocy.

Zapraszam, gwarantuję Ci szczerą, dyskretną rozmowę i profesjonalną pomoc.

Pedagog szkolny

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://gis.gov.pl/
w zakładce Zdrowie.


Drodzy Rodzice!

Mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, związanym z pojawieniem się gry zwanej ‘’Niebieski Wieloryb”. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Nastolatkowie, którzy przystępują do gry, przez 50 dni wykonują określone zadania oddziałujące na ich psychikę i załamanie nerwowe. Jednym z zadań w grze jest wycięcie sobie na przedramieniu kształtu przypominającego wieloryba, sfotografowanie zadania i opublikowanie w mediach społecznościach. Innym powtarzającym się elementem niebezpiecznej gry jest konieczność publikacji daty swojego samobójstwa. Kolejnymi zadaniami są min: oglądanie horrorów, budzenie się o różnych, nietypowych godzinach, czy wysyłanie depresyjnych wiadomości do ludzi biorących udział w "zabawie". W grze występują trzy etapy. Pierwszy to czas, w którym młodzi ludzie pozbawiani są wiary w siebie i przekonywani o bezsensowności życia. Następnie dostają zadania i nakłaniają innych do samobójstwa, by wreszcie przejść do trzeciego etapu gry, w którym administrator planuje ich samobójstwo. Osoba, która wykonała wszystkie wcześniejsze zadania popełnia samobójstwo za namową administratora. Jak? Zdesperowany i zmanipulowany nastolatek przekonuje się o bezsensowności życia i zabija się, twierdząc, że to najlepsze i jedyne wyjście z sytuacji.

Wskazówki dla Rodziców

 • Rodzice powinni być uważni zawsze, kiedy ich dziecko korzysta z Internetu
 • Określ zasady dotyczące czasu, ile Twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe
 • Sygnały, które mogą być dla Was niepokojące to przede wszystkim: nagłe zmiany nastrojów u dziecka, płaczliwość, drażliwość, zamykanie się w domu, nowi znajomi, chowanie ciała,
 • Zwróć uwagę, czy dziecko nie spędza więcej czasu przed komputerem, aniżeli dotychczas
 • Upewnij się, że korzystanie z Internetu nie wpływa na zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały, świadczące o uzależnieniu od komputera

Gdzie szukać pomocy: Rodzice mogą uzyskać bezpłatną i anonimową pomoc pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100. Dzieci i młodzież natomiast jeżeli chcą porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numer telefonu 800 121 212.