Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Jeśli chcesz być specjalistą, który łączy w sobie umiejętności z zakresu:

- żywienia człowieka,

- technologii gastronomicznej,

- zarządzania usługami gastronomicznymi,

- zapewnienie wysokiej jakości usług żywieniowych, zarówno w kontekście indywidualnych potrzeb, jak i obsługi placówek zbiorowego żywienia

zostań TECHNIKIEM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

W trakcie 5-letniej nauki, uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobędą wiedzę i  umiejętności w zakresie:

Planowania i przygotowywania posiłków: Technik jest odpowiedzialny za planowanie zbilansowanych diet z uwzględnieniem różnorodnych grup spożywczych. Organizuje proces przygotowywania potraw, dbając o ich estetykę, smak oraz wartość odżywczą.

Organizacji żywienia zbiorowego: W przypadku placówek takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy czy szpitale, technik żywienia zajmuje się planowaniem i koordynacją posiłków zbiorowych. Zapewnia, aby potrawy były zbilansowane, spełniały normy żywieniowe oraz były dostosowane do ewentualnych ograniczeń żywieniowych.

Kontroli jakości żywności: Monitoruje jakość surowców spożywczych, nadzoruje procesy przygotowywania posiłków oraz dba o przestrzeganie standardów higienicznych w miejscach, gdzie przygotowywane są potrawy zbiorowe.

Obsługi klienta: W przypadku restauracji, kawiarni czy innych placówek gastronomicznych, technik ma kontakt z gośćmi, dba o ich potrzeby i reaguje na ewentualne sugestie czy uwagi dotyczące usług żywieniowych.

Zarządzania zasobami: Technik planuje i kontroluje zużycie surowców, dba o racjonalne wykorzystanie produktów oraz optymalizuje koszty funkcjonowania kuchni czy placówki żywienia zbiorowego.

Edukacji w zakresie żywienia: Technik żywienia może prowadzić szkolenia i warsztaty dotyczące zdrowego żywienia, propagować nawyki żywieniowe sprzyjające utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej, a także edukować w zakresie nowych trendów gastronomicznych.

 

Ten zawód wymaga kombinacji umiejętności kulinarnych, organizacyjnych, komunikacyjnych oraz zdolności do pracy w zespole. Technik żywienia i usług gastronomicznych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości posiłków oraz satysfakcji klientów, zarówno w sektorze indywidualnym, jak i w obszarze zbiorowego żywienia.

 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych miejscach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, np.:

- zakładach gastronomicznych otwartych: restauracje, hotele, kawiarnie, gdzie technik żywienia może pracować jako szef kuchni, specjalista ds. żywienia czy kierownik gastronomii.

- placówkach oświatowych: szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i uczelnie, gdzie może być odpowiedzialny za planowanie i przygotowywanie posiłków dla uczniów i pracowników.

- przedszkolach, gdzie dba o zdrowe i zbilansowane posiłki dla najmłodszych.

- placówkach medycznych: szpitale, kliniki, przychodnie, gdzie technik żywienia współpracuje z personelem medycznym, tworząc specjalistyczne diety dla pacjentów.

- jednostki wojskowe: bazy wojskowe, gdzie technik żywienia organizuje żywienie zbiorowe dla żołnierzy.

- zakłady pracy: przedsiębiorstwa i inne zakłady, które oferują pracownikom stołówkę lub dostarczają posiłki.

- placówki opieki społecznej: domy opieki, placówki pomocy społecznej, gdzie technik żywienia dostosowuje posiłki do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

- instytucje publiczne: instytucje rządowe, samorządowe i inne, które świadczą usługi żywieniowe dla swoich pracowników.

- przedsiębiorstwa cateringowe: firmy cateringowe, które obsługują różnego rodzaju wydarzenia, od spotkań biznesowych po imprezy prywatne.

- centra rekreacyjne: ośrodki sportowe, baseny, parki rozrywki, gdzie technik żywienia planuje menu dla odwiedzających.

- pracownie dietetyczne: pracuje we współpracy z dietetykami, dostosowując posiłki do indywidualnych potrzeb klientów.

 -firmy produkujące żywność: może pracować przy opracowywaniu nowych produktów żywnościowych, kontrolując jakość i bezpieczeństwo żywności.

Miejsca zatrudnienia technika żywienia są zróżnicowane, co daje mu możliwość wyboru ścieżki kariery dostosowanej do własnych zainteresowań i umiejętności.

Uczniowie odbywają w cyklu kształcenia  dwie czterotygodniowe  praktyki zawodowe organizowane przez szkołę. Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024r  technik żywienia i usług gastronomicznych należy do branż, w których jest przewidywane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim.