Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHZawód stworzony jest dla młodzieży, która lubi eksperymentować ze sztuką kulinarną, jednocześnie uwzględniając  wiedzę o właściwym odżywianiu. Sporządzanie, ekspedycja potraw i napojów, planowanie i realizacja usług gastronomicznych, ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie to główne cele kształcenia w zawodzie.
Dodatkowo młodzież zyskuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia oraz wyposażeniem zakładów gastronomicznych.
Uczeń zdobywa wiedzę, dzięki której potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę oraz organizować przyjęcia.


Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód idealny dla osób mających zainteresowania kulinarne i chcących poznać zasady zdrowego odżywiania.

Kierunek adresowany jest do uczniów, którzy chcą pracować w firmach zajmujących się żywieniem, układaniem jadłospisów i przygotowywaniem potraw, np. w restauracjach, stołówkach, internatach, hotelach.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w: 

 • firmach zajmujących się organizacją żywienia;
 • branży związanej z cateringami, gastronomią i hotelarstwem;
 • restauracjach, hotelach, pensjonatach;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
 • zakładach produkcji produktów spożywczych.

W trakcie 5-letniej nauki, uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobędą wiedzę i  umiejętności w zakresie:

 • podstaw żywienia człowieka;
 • przygotowywania i dekoracji potraw;
 • układania jadłospisów;
 • oceny jakości produktów;
 • zasad przechowywania żywności;
 • obsługi profesjonalnego sprzętu gastronomicznego;
 • obsługi konsumenta;
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych;
 • prowadzenia dokumentacji gastronomicznej.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie odbywają praktyki w firmach zajmujących się gastronomią.

Praktyka zawodowa trwa cztery tygodnie i jest organizowana przez szkołę dwa razy w cyklu kształcenia.