Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


Jeśli:

- zależy ci na poprawie jakości środowiska naturalnego,

- interesujesz się ekologią,

- posiadasz zdolności manualne i zmysł techniczny,

- potrafisz sprawnie posługiwać się różnymi narzędziami i urządzeniami,

- dajesz radę skoncentrować się na wykonywanym zadaniu,

- jesteś spostrzegawczy i masz podzielność uwagi,

- umiesz radzić sobie w sytuacjach stresowych,

- jesteś odporny na długotrwały wysiłek na świeżym powietrzu,

- cenisz pracę zespołową,

- poszukujesz zawodu dającego pewność zatrudnienia,

- fascynuje Cię branża energetyczna

                        zostań TECHNIKIEM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

 

W trakcie 5-letniej nauki, uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

- montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- organizacji montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- sporządzania kosztorysów instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii,

- przygotowywania oferty umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- eksploatowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- monitorowania i nadzorowania systemów energetyki odnawialnej,

- konserwacji oraz serwisowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

 

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w: 

  • przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę;
  • zakładach wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną i cieplną;
  • biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych;
  • budownictwie, energetyce, doradztwie energetycznym w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

·         firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym i technologią wiatrową;

  • biurach projektowych oraz instytucjach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska;
  • administracji publicznej, bankach, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych;
  • działach nadzoru technicznego, serwisach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instalacji systemów energii odnawialnej; 
  • firmach konsultingowych i doradczych zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • własnym biznesie OZE.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie odbywają praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem. Praktyka zawodowa trwa cztery tygodnie i jest organizowana przez szkołę dwa razy w całym cyklu kształcenia.

Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy do branż, w których jest przewidywane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim.


(PREZENTACJA .ppt)
Galeria

Pracownia elektryczna

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wizyta w zakładzie zajmującym się produkcją maszyn do przetwarzania biomasy

Udział w seminarium poświęconym OZE

Warsztaty na Politechnice Lubelskiej