Projekt UE 2021/2023


Nabór do projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" 


Informujemy, że uczniowie Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Cel główny: wzrost potencjału zawodowego uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego.do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do 2023-08-31

Rodzaje zajęć, na które trwa rekrutacja:

Kucharz (Branżowa Szkoła I Stopnia )


Rozumienie (literacy) – sposób na wykluczenie zawodowe


Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych


Obsługa komputera z programem do fakturowania


Nowoczesne kulinaria polskie


Kuchnie regionalne


Staże uczniowskieTechnik hotelarstwa


Egzamin na sto


Prosto do matury zajęcia dodatkowe z języka angielskiego


Młodzi przedsiębiorcy


Event – manager


Zajęcia barmańskie


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Hotelarz mistrzem gościnności


Tworzenie oferty turystycznej


Staże uczniowskieTechnik usług kelnerskich


Event – manager


Zajęcia baristyczne


Zdrowe jadłospisy


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Obsługa komputera z programem do fakturowania


Staże uczniowskieTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji fotowoltaicznych


Projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji solarnych


Kosztorysowanie w budownictwie – obsługa programu Norma Expert


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Obsługa programu typu CAD


Staże uczniowskieWarunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (wzory dokumentów dostępne poniżej).

Szczegółowych informacji uczniom udziela koordynator szkolny projektu p. Paweł Salamończyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, matematyki i języka angielskiego


Wakacyjne staże zawodowe uczniów ZS nr 2

Osiągnąłeś sukces w swojej dziedzinie, 
gdy nie wiesz, czy to, co robisz, to praca czy zabawa.
W. Beatty

Uczniowie Technikum nr 2 nie próżnowali w czasie wakacji i zdobywali nowe doświadczenia podczas płatnych staży zawodowych. 
14 adeptów hotelarstwa i 10 kelnerstwa odbywało staż w czterogwiazdkowych hotelach w Lublinie. Przyszli hotelarze i kelnerzy z bliska przyglądali się pracy poszczególnych działów obiektu noclegowego. Młodzież, pod kierunkiem doświadczonych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej, wykonywała zadania związane z funkcjonowaniem hotelu zdobywając doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. 

Szansę na odbycie płatnego stażu zawodowego wykorzystało też 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Swoją wiedzę o odnawialnych źródłach energii poszerzali w jednej z łukowskich firm. Mieli też możliwość zastosowania teorii w praktyce, gdyż pracowali obok profesjonalistów podczas montażu urządzeń i nowoczesnych systemów przetwarzających energię czerpaną z natury na energię elektryczną i cieplną. 

Równolegle ze stażami uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 odbywali płatne wakacyjne praktyki zawodowe u pracodawcy. Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie kucharz pracowało w zakładzie gastronomicznym na terenie Łukowa. 

Celem płatnych staży i praktyk zawodowych było umożliwienie uczniom zdobycia wymaganych przez pracodawców dodatkowych umiejętności praktycznych i nabycie kompetencji, których nie obejmuje podstawa programowa oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w kierunkach, w których się kształcą. 

Przedsięwzięcie było realizowane  w ramach projektu „Edukacja, kwalifikacje ikompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 


Uczniowie kl. III TH A z certyfikatem „Barman I stopnia” 

14 czerwca 2021 r. uczniowie z klasy III TH A kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie barmańskim, przystąpili do egzaminu przed przedstawicielem Stowarzyszenia Polskich Barmanów.  

Egzamin składał się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu miksologii oraz części praktycznej weryfikującej umiejętność  przyrządzania drinków według wylosowanej receptury. Egzamin zakończył się wręczeniem 6 uczniom ZS nr 2 w Łukowie certyfikatów potwierdzających ukończenie Kursu Barmańskiego I stopnia. 

Dokument stwierdzający nabycie nowej wiedzy i umiejętności z pewnością będzie poważnym atutem młodych hotelarzy w trakcie poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu nauki w technikum, gdyż zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji znacznie wykraczających poza wiedzę hotelarską. 

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki uczestnictwu uczniów w projekcie pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Szkolny koordynator projektu

Paweł Salamończyk

FOTO RELACJA:


Zajęcia barmańskie

Grupa uczniów z klasy III TH A kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w pierwszych dniach maja uczestniczyła w kursie barmańskim zorganizowanym w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 

W trakcie zajęć uczestnicy poznawali historię miksologii, zdobywali wiedzę o technologii i rodzajach koktajli oraz nabywali umiejętności w zakresie przyrządzania drinków. Podczas warsztatów, oprócz ćwiczenia technik przyrządzania kompozycji barmańskich, uczniowie dużo uwagi poświęcali dekorowaniu drinków z wykorzystaniem świeżych owoców, warzyw czy artykułów dekoracyjnych.

Po zakończeniu zajęć adepci sztuki przyrządzania koktajli przystąpią do egzaminu na uprawnienia barmańskie I stopnia przed komisją Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Po zdaniu dwuetapowego egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który będzie można w przyszłości wykorzystać do ubiegania się o pracę w lokalach gastronomicznych. Zajęcia prowadził p. Dariusz Olszewski. 

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Paweł Salamończyk.


Z kalendarza świąt różnych – Dzień Popcornu

Aura nas nie rozpieszcza, do ferii daleko… Trzeba zatem sprawiać sobie małe przyjemności! W związku z tym w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie obchodziliśmy Dzień Popcornu, którego święto przypada 19.01. Na dwóch kolejnych przerwach wszyscy uczniowie naszej szkoły częstowali się świeżo uprażonymi ziarnami kukurydzy. Obsługą szkolnej popcornicy zajęli się przyszli technicy usług kelnerskich z klasy II TK, a nad wydarzeniem czuwali nauczyciele przedmiotów zawodowych. 

Akcja cieszyła się taką popularnością wśród amatorów przekąski, że z pewnością zostanie powtórzona! 

Maszyna do popcornu została sfinansowana w ramach realizowanego w szkole projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.