Projekt UE 2021/2023

Nabór do projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" 


Informujemy, że uczniowie Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Cel główny: wzrost potencjału zawodowego uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego.do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do 2023-08-31

Rodzaje zajęć, na które trwa rekrutacja:

Kucharz (Branżowa Szkoła I Stopnia )


Rozumienie (literacy) – sposób na wykluczenie zawodowe


Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych


Obsługa komputera z programem do fakturowania


Nowoczesne kulinaria polskie


Kuchnie regionalne


Staże uczniowskieTechnik hotelarstwa


Egzamin na sto


Prosto do matury zajęcia dodatkowe z języka angielskiego


Młodzi przedsiębiorcy


Event – manager


Zajęcia barmańskie


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Hotelarz mistrzem gościnności


Tworzenie oferty turystycznej


Staże uczniowskieTechnik usług kelnerskich


Event – manager


Zajęcia baristyczne


Zdrowe jadłospisy


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Obsługa komputera z programem do fakturowania


Staże uczniowskieTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji fotowoltaicznych


Projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji solarnych


Kosztorysowanie w budownictwie – obsługa programu Norma Expert


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Obsługa programu typu CAD


Staże uczniowskieWarunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (wzory dokumentów dostępne poniżej).

Szczegółowych informacji uczniom udziela koordynator szkolny projektu p. Paweł Salamończyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, matematyki i języka angielskiego


Wakacyjne staże zawodowe uczniów ZS nr 2

Osiągnąłeś sukces w swojej dziedzinie, 
gdy nie wiesz, czy to, co robisz, to praca czy zabawa.
W. Beatty

Uczniowie Technikum nr 2 nie próżnowali w czasie wakacji i zdobywali nowe doświadczenia podczas płatnych staży zawodowych. 
14 adeptów hotelarstwa i 10 kelnerstwa odbywało staż w czterogwiazdkowych hotelach w Lublinie. Przyszli hotelarze i kelnerzy z bliska przyglądali się pracy poszczególnych działów obiektu noclegowego. Młodzież, pod kierunkiem doświadczonych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej, wykonywała zadania związane z funkcjonowaniem hotelu zdobywając doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. 

Szansę na odbycie płatnego stażu zawodowego wykorzystało też 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Swoją wiedzę o odnawialnych źródłach energii poszerzali w jednej z łukowskich firm. Mieli też możliwość zastosowania teorii w praktyce, gdyż pracowali obok profesjonalistów podczas montażu urządzeń i nowoczesnych systemów przetwarzających energię czerpaną z natury na energię elektryczną i cieplną. 

Równolegle ze stażami uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 odbywali płatne wakacyjne praktyki zawodowe u pracodawcy. Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie kucharz pracowało w zakładzie gastronomicznym na terenie Łukowa. 

Celem płatnych staży i praktyk zawodowych było umożliwienie uczniom zdobycia wymaganych przez pracodawców dodatkowych umiejętności praktycznych i nabycie kompetencji, których nie obejmuje podstawa programowa oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w kierunkach, w których się kształcą. 

Przedsięwzięcie było realizowane  w ramach projektu „Edukacja, kwalifikacje ikompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 


Uczniowie kl. III TH A z certyfikatem „Barman I stopnia” 

14 czerwca 2021 r. uczniowie z klasy III TH A kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie barmańskim, przystąpili do egzaminu przed przedstawicielem Stowarzyszenia Polskich Barmanów.  

Egzamin składał się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu miksologii oraz części praktycznej weryfikującej umiejętność  przyrządzania drinków według wylosowanej receptury. Egzamin zakończył się wręczeniem 6 uczniom ZS nr 2 w Łukowie certyfikatów potwierdzających ukończenie Kursu Barmańskiego I stopnia. 

Dokument stwierdzający nabycie nowej wiedzy i umiejętności z pewnością będzie poważnym atutem młodych hotelarzy w trakcie poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu nauki w technikum, gdyż zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji znacznie wykraczających poza wiedzę hotelarską. 

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki uczestnictwu uczniów w projekcie pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Szkolny koordynator projektu

Paweł Salamończyk

FOTO RELACJA:


Zajęcia barmańskie

Grupa uczniów z klasy III TH A kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w pierwszych dniach maja uczestniczyła w kursie barmańskim zorganizowanym w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 

W trakcie zajęć uczestnicy poznawali historię miksologii, zdobywali wiedzę o technologii i rodzajach koktajli oraz nabywali umiejętności w zakresie przyrządzania drinków. Podczas warsztatów, oprócz ćwiczenia technik przyrządzania kompozycji barmańskich, uczniowie dużo uwagi poświęcali dekorowaniu drinków z wykorzystaniem świeżych owoców, warzyw czy artykułów dekoracyjnych.

Po zakończeniu zajęć adepci sztuki przyrządzania koktajli przystąpią do egzaminu na uprawnienia barmańskie I stopnia przed komisją Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Po zdaniu dwuetapowego egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który będzie można w przyszłości wykorzystać do ubiegania się o pracę w lokalach gastronomicznych. Zajęcia prowadził p. Dariusz Olszewski. 

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Paweł Salamończyk.