Projekt UE 2021/2023

Nabór do projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" 


Informujemy, że uczniowie Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Cel główny: wzrost potencjału zawodowego uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego.do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do 2023-08-31

Rodzaje zajęć, na które trwa rekrutacja:

Kucharz (Branżowa Szkoła I Stopnia )


Rozumienie (literacy) – sposób na wykluczenie zawodowe


Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych


Obsługa komputera z programem do fakturowania


Nowoczesne kulinaria polskie


Kuchnie regionalneTechnik hotelarstwa


Egzamin na sto


Prosto do matury zajęcia dodatkowe z języka angielskiego


Młodzi przedsiębiorcy


Event – manager


Zajęcia barmańskie


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Hotelarz mistrzem gościnności


Tworzenie oferty turystycznejTechnik usług kelnerskich


Event – manager


Zajęcia baristyczne


Zdrowe jadłospisy


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Obsługa komputera z programem do fakturowania
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji fotowoltaicznych


Projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji solarnych


Kosztorysowanie w budownictwie – obsługa programu Norma Expert


Prosto do matury – zajęcia dodatkowe z matematyki


Obsługa programu typu CADWarunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (wzory dokumentów dostępne poniżej).

Szczegółowych informacji uczniom udziela koordynator szkolny projektu p. Paweł Salamończyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, matematyki i języka angielskiego