Zasady rekrutacji 2024/2025


LINK DO REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez kuratora oświaty.

LINK do pełnej prezentacji
Podstawa prawna (dokumenty Kuratorium w Lublinie, na dole strony)