Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

rok szkolny 2020/21

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Rada Rodziców na zebraniu w dniu 7 września 2020r. ustaliła, że w roku szkolnym 2020/2021 o ubezpieczeniu uczniów będą decydowali rodzice (ubezpieczenie nie jest obowiązkowe). Szkoła odstępuje od pośredniczenia w ubezpieczeniu uczniów, a zatem każdy Rodzic/ Opiekun prawny jest proszony o samodzielne podjęcie decyzji o ubezpieczeniu swojego dziecka. Szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie, nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie zbierać składek od poszczególnych rodziców /klas. Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.
Zarząd Rady Rodziców przedstawia Państwu propozycje zawarcia indywidualnych ubezpieczeń online.
Poniżej znajduje się lista linków, z których możecie Państwo skorzystać:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
ID Klienta: q3u8p (kod dla oferty przygotowanej specjalnie dla Naszej Szkoły)


Ubezpieczenie

Rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczyciel: InterRisk

Nr ubezpieczenia: EDU-A/P073486

(dokumenty do pobrania na dole strony, InterRisk...)


Ubezpieczenie

Rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczyciel: Colonade

(dokumenty do pobrania na dole strony, Colonade...)