Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów ZS nr 2 w Łukowie, przesyłamy Państwu informację dotyczącą ubezpieczeń uczniów :

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie informuje, że zarówno Szkoła jak i Rada Rodziców nie są organami upoważnionymi do zawierania umów ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z uwagi na brak kompetencji prawnych. Pragniemy zwrócić uwagę, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolną umową ubezpieczeniową i może być zawarte jedynie z woli Rodziców dla każdego z dzieci w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zachęcamy Rodziców do indywidualnego ubezpieczania swoich dzieci - w dowolnej opcji ubezpieczenia w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

W załączniku pismo MEN ws ubezpieczeń.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Okliński - dyrektor ZS nr 2 w Łukowie