Projekt UE 2018 - 2020


Zajęcia baristyczne z kelnerami

Grupa uczniów z kl. III TK bierze udział w zajęciach baristycznych, które odbywają się w ramach  projektu: „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.
Celem warsztatów jest nabycie oraz poszerzenie baristycznych umiejętności zawodowych przez uczniów kształcących się w zawodzie kelner. W trakcie zajęć młodzież zapoznaje się z: wyposażeniem technicznym stosowanym w procesie parzenia kawy, metodami prowadzenia procesu parzenia kawy, zasadą działania  ekspresów i młynków do kawy , prawidłowym sporządzeniem różnych rodzajów kaw. 
Młodzi adepci sztuki baristycznej do przyrządzenia napoju mającego „czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu” wykorzystują składniki zakupione w ramach w/w projektu.