Projekt UE 2018 - 2020


Zajęcia gastronomiczne dla hotelarzy


Wraz z początkiem drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 następna grupa uczniów z kl. III TH A rozpoczęła udział w warsztatach „Czym chata bogata w oczach hotelarza”.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności praktycznych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie przygotowywania śniadań, które są zaliczane do podstawowych usług gastronomicznych świadczonych przez obiekty noclegowe oraz lunchu i brunchu – posiłków uzupełniających ofertę żywieniową hoteli. Na warsztatach młodzież przygotowuje dania śniadaniowe  lub ich elementy charakterystyczne dla każdego z rodzajów posiłków serwowanych gościom wykorzystując składniki spożywcze zakupione z funduszy projektu „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, w ramach którego realizowane są zajęcia gastronomiczne. 
Zapraszamy do śledzenia mini fotorelacji z poczynań hotelarzy w szkolnej pracowni gastronomicznej.