Projekt UE 2018 - 2020


Egzamin barmański

14 lutego młodzież, która uczestniczyła w kursie barmańskim, zdawała egzamin przed członkami Stowarzyszenia Polskich Barmanów.  Egzamin składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiedzy teoretycznej z zakresu miksologii, a następnie przyrządzali drinki według receptury losowo przydzielonej przez egzaminatorów. Egzamin zakończył się wręczeniem 18 uczniom ZS nr 2 w Łukowie kształcącym się w zawodzie kelner certyfikatów potwierdzających ukończenie Kursu Barmańskiego I stopnia. Dokument stwierdzający nabycie nowej wiedzy i umiejętności z pewnością będzie jednym z atutów młodych adeptów sztuki kelnerskiej w trakcie poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu nauki w technikum. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pt. „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.