Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2019 r.

Część pisemna : 10 stycznia 2019 r. godz.10.00 sala gimnastyczna

/60 min./

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

B.21 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. III TE/

10.01.2019 r.

godz.10.00

 

15.gim

 

21

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

poprawiający

 

10.01.2019 r.

godz.10.00

 

15.gim

 

2

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

poprawiający

10.01.2019 r.

godz.10.00

15.gim

2

 

Część pisemna : 10 stycznia 2019 r. godz.12.00 sala gimnastyczna

/60 min./

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner

/kl.IV TK/

 

10.01.2019 r. godz.12.00

 

15 gim.

26

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa /kl.IV TH/

10.01.2019 r.

godz.12.00

15.gim

25

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. IV TE/

10.01.2019 r.

godz.12.00

15.gim

24

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego : 10 stycznia 2019 r. godz.10.00 sala 3

/60 min/

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 Technik technologii żywności /Kl IV Tż/

10.01.2019 r.

godz.10.00

3

13

 

 

 

  Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2019 r.

Część praktyczna : 9 stycznia 2018 r. godz.9.00 biblioteka s.28 / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa

(poprawiający)

9.01.2019 r. godz.9.00

 

Biblioteka

s.28

4

Część praktyczna : 9 stycznia 2019 r. godz.9.00 sala gimnastyczna /180 min

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. IV TE/

9.01.2019 r.

godz.9.00

15 gim.

24

Część praktyczna : 9 stycznia 2019 r. godz.13.00 sala gimnastyczna / 150 min

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner /kl.IV TK/

9.01.2019 r. godz.13.00

 

15 gim.

26

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa /kl.IV TH/

9.01.2019 r.

godz.13.00

15.gim

25

Część praktyczna : 9 stycznia 2019 r. godz.13.00 sala 3 /180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik technologii żywności / kl IV TŻ

9.01.2019 r.

godz. 13. 00

3

13

Część praktyczna : 12,13,18 II zmiana,19 stycznia 2019 r. I zmiana godz.9.00, II zmiana godz. 15.00

sala 59 / 180 min 7 zmian

B.21 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. III TE

12,13,18 II zmiana,19.01.2019

( według ustalonego harmonogramu)

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

 

59

 

21