Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2023 r.

Część praktyczna: 01 czerwca 2023 r.

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

III TH

 

01.06.2023 r.

godz.9.00

150 minut

 

72

 

 

14

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

poprawiający

01.06.2023 r.

godz.9.00

(180 minut)

74

 

7

SPL.01 Obsługa magazynów

poprawiający

01.06.2023 r.

godz. 9.00

(120 minut )

29 B

1

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

poprawiający

01.06.2023 r.

godz.13.00

(150 minut)

 

34

 

7

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 02.06.2023 r. /60 minut

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik hotelarstwa

III TH

 

 

02.06.2023 r.

godz.8.00

 

 

3

 

12

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich

III TK

02.06.20223r.

godz.10.00

 

 

 

3

 

9

 

 

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

III TH

 

02.06.2023 r.

godz.10.00

2

ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk

Szkoła Branżowa

 

02.06.2023 r.

godz.10.00

 

1

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej III TE

 

02.06.2023 r.

godz.12.00

 

 

3

 

12 + 1

 

 

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

 

Sprzedawca

 

02.06.2023 r.

godz.14.00

 

 

3

5

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kucharz

7

 

Część praktyczna:  5 czerwca 2023 r.  / 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń                   i systemów energetyki odnawialnej III TE

5.06.2023 r.

godz.8.00

 

 

 

59

4

5.06.2023 r.

godz.12.30

4

5.06.2023 r.

godz.17.00

4

 

Część praktyczna: 6 czerwca 2023 r.  / 120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

 

Technik usług kelnerskich III TK

 

6.06.2023 r.

godz.8.00

 

73

5

6.06.2023 r.

godz.12.00

4

 

 

 

 

Część praktyczna:  7 czerwca 2023 r.  / 120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

 

Kucharz

7.06.2023r.

godz.8.00

 

70

4

7.06.2023 r.

godz.12.00

4

Część praktyczna:  7 czerwca 2023 r.  / 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

Miejsce

 

 

ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

 

Elektryk

 

 

7.06.2023r.

godz.8:00

 

 

W 32

 

 

1

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki                                       i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 71

21-500 Biała Podlaska

 

Budynek warsztatów szkolnych

Część praktyczna:  13 czerwca 2023 r.  / 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

Miejsce

 

 

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

 

 

Sprzedawca

13.06.2023r.

godz.8:00

121

1

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Aleje Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków

13.06.2023r.

godz.12:30

121

1

13.06.2023r.

godz.17:00

121

3