Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe styczeń  2024 r.

Część praktyczna: 9 stycznia 2024 r. godz.9.00 sala 72 /180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. V TE

9.01.2024 r.

godz.9.00

72

15

Część praktyczna: 9 stycznia 2024 r. godz.9.00 sala 74/ 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

 

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

 

 

Technik usług kelnerskich /kl.V TK

 

 

9.01.2024 r. godz.9.00

 

 

 

74

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 Część praktyczna: 9 stycznia 2024 r. godz.13.00 sala 72 /150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

 

Technik hotelarstwa / kl V TH

 

9.01.2024 r. godz.13.00

 

72

 

24

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe styczeń 2024 r.

Kwalifikacja

Zawód/ klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. V TE

 

10.01.2024 r.

godz.8.00

 

3

 

13

 

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

 

Technik usług kelnerskich / kl V TK

 

10.01.2024 r.

godz.10.00

 

3

 

11

 

 

2

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. V TE

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl  V TH

10.01.2024 r.

godz.12.00

3

13

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl  V TH

 

10.01.2024 r.

godz.14.00

 

3

11

 

 

1

ELE. 10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. IV TE

 

 


 Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu.

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin praktyczny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

 Organizacja usług gastronomicznych

 

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 Planowanie i realizacja usług w recepcji

 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin praktyczny – wykonanie

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

 Przygotowywanie i wydawanie dań

Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych,

 czarny długopis, strój roboczy

 Wykonanie usług kelnerskich

 Prowadzenie Sprzedaży

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy,

strój roboczy

Prowadzenie produkcji rolniczej

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy, strój roboczy

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.