Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2024 r.

Część praktyczna: 03 czerwca 2024 r. / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

III TH

 

03.06.2023 r.

godz.9.00

150 minut

 

72

 

 

10

ELE 11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

poprawiający

03.06.2023 r.

godz.9.00

180 minut

29

1

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

poprawiający

03.06.2024 r.

godz.13.00

(150 minut)

 

29

 

1

 

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 04.06.2023 r. /60 minut

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kucharz

 

 

 

04.06.2024 r.

godz.8.00

 

 

 

3

 

 

 

6 + 4 +2+1

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

 

Sprzedawca

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik

AUD .02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Fotograf

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej III TE

 

04.06.2024 r.

godz.10.00

 

3

 

14

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

04.06.2024 r.

godz.12.00

 

3

 

10 + 3

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Mechanik pojazdów samochodowych

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik hotelarstwa

III THK

 

 

04.06.2024 r.

godz.14.00

 

 

3

 

 

 

 

 

9+4

 

 

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich

III THK

 

04.06.20224r.

godz.14.00

Część praktyczna: 3 czerwca 2024 r.  / 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń                   i systemów energetyki odnawialnej III TE

3.06.2024 r.

godz.8.00

 

 

 

59

5

3.06.2024 r.

godz.12.30

4

3.06.2024 r.

godz.17.00

5

 


Część praktyczna: 5 czerwca 2024 r.  / 120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

5.06.2024 r.

godz.8.00

 

70

5

5.06.2024 r.

godz.12.00

5

 

 

 

 

                          

Część praktyczna: 6 czerwca 2024 r.  / 120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

 

Kucharz

6.06.2024 r.

godz.8.00

 

70

ZS nr 1 (1)

       ZS Międzyrzec (4)

6.06.2024 r.

              godz.12.00

ZS nr 2

6

 

 

 

 

Część praktyczna: 7 czerwca 2024 r.  / 120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

 

Technik usług kelnerskich III THK

 

7.06.2024 r.

godz.8.00

 

73

 

4


Egzaminy w innych ośrodkach egzaminacyjnych

Część praktyczna: 7 czerwca 2024 r.

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

Miejsce

AUD. 02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

 

Fotograf

7.06.2024 r.

godz.17:00

 

1

Firma „Domański”

ul. Piłsudskiego 7

21-400 Łuków

Część praktyczna: 10 czerwca 2024 r.  godz. 8:00

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

Miejsce

 

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

 

Sprzedawca

 

10.06.2024 r.

godz.8:00

 

121

 

4

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Aleje Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków

Część praktyczna: 13 czerwca 2024 r.  godz.8:00

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

Miejsce

MOT. 05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

 

13.06.2024 r.

godz.8:00

 

H 2

 

3

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Aleje Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków

Część praktyczna: 17 czerwca 2024 r.  godz. 17:00

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

Miejsce

ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej   

 

Rolnik

18.06.2024 r.

godz.17:00

 

345

 

2

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn 

 

 Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu.

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin praktyczny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

 Organizacja usług gastronomicznych

 

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 Planowanie i realizacja usług w recepcji

 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin praktyczny – wykonanie

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

 Przygotowywanie i wydawanie dań

Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych,

 czarny długopis, strój roboczy

 Wykonanie usług kelnerskich

 Prowadzenie Sprzedaży

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy,

strój roboczy

Prowadzenie produkcji rolniczej

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy, strój roboczy

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.