Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2019 r.

Część praktyczna : 17 czerwca 2019 r. godz.13.00 / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner popr.

17.06.2019 r. godz.13.00

50

7

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner popr.

 

17.06.2019 r. godz.13.00

 

51

6

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

popr.

1

Część praktyczna : 17 czerwca 2019 r. godz.9.00 /150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa II TH

17.06.2019 r.

godz.9.00

44

11

TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa II TH

17.06.2019 r.

godz.9.00

45

11

Część praktyczna : 17 czerwca 2019 r. godz.9.00 /180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

17.06.2019 r.

godz.9.00

28 B

(biblioteka)

 

2

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2019 r.

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego

Kwalifikacja

Zawód/klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner / II TK

18.06.2019 r.

godz.10.00

 

42

 

9

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner / II TK

18.06.2019 r.

godz.10.00

 

43

 

10

A.18 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca / III WB

18.06.2019 r.

godz.10.00

 

34

4

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych/III WC

5

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (popr)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

18.06.2019 r.

godz.10.00

 

46

 

4

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

3

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik

1

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Kwalifikacja

Zawód/ klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

 Technik hotelarstwa / II TH

18.06.2019 r.

godz.8.00

3

11

18.06.2019 r.

godz.10.00

3

11

Część praktyczna : 24 czerwca 2019 r. godz.12.00 sala 11/120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz III WB

24.06.2019 r.

godz. 12. 00

11

3

Część praktyczna 24 czerwca 2019 r. godz.16.00

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

A.18 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca

24.06.2019 r.

godz.16.00

121

4

Część praktyczna : 25,26,27 czerwca 2019 r. godz.9.00/15.00 sala (3/10) 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner II TK

25,26,(27 I zmiana),

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

 

10/3

 

19

 

Część praktyczna 27 czerwca 2019 r.

Baza PKS Łuków

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

27.06.2019

godz.8.00

PKS

3

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

27.06.2019

godz.12.00

PKS

1

Część praktyczna 1 lipca 2019 r. godz.9.00

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik

01.07.2019

00H

1

Część praktyczna : 25,26,27 czerwca 2019 r. godz.9.00/15.00 sala (3/10) 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner II TK

25,26,(27 I zmiana),

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

 

10/3

 

19