Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń 2023 r.

Część praktyczna: 9 stycznia 2023 r. godz.9.00 sala 72 /180 min

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. IV TEG

9.01.2023 r.

godz.9.00

72

18

 

Część praktyczna: 9 stycznia 2023 r. godz.9.00 sala gimnastyczna / 150 min

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

Technik usług kelnerskich /kl.IV TKG

 

9.01.2023 r. godz.9.00

 

 

15    gim.

 

23

 

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner (poprawiający)

1

 

 

 

 

 

 

 

Część praktyczna: 9 stycznia 2023 r. godz.13.00 sala gimnastyczna /150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

 

Technik hotelarstwa / kl IV HGA, HGB

 

9.01.2023 r. godz.13.00

 

15 gim.

 

47

 

 

 

 

Część praktyczna: 9 stycznia 2023 r. godz.9.00 sala 29 B /120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

SPL 01 Obsługa magazynów

Magazynier – logistyk

(poprawa)

09.01.2023 r.

godz. 9.00

29B

1

Część praktyczna: 14 stycznia 2023 r. godz.12.30 Foto Video „Domański”

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

AU.23 Rejestracja i publikacja obrazu

 

Fotograf

14.01.2023

godz.12.30

Foto Video „Domański”

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2023 r.

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego

Kwalifikacja

Zawód/klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

AU.23 Rejestracja i publikacja obrazu

Fotograf

10.01.2023 r.

godz.10.00

29 B

1

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Kwalifikacja

Zawód/ klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. IV TEG

 

10.01.2023 r.

godz.8.00

 

3

 

13

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /kl. IV TEG

10.01.2023 r.

godz.10.00

 

3

5

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl IV THA

8

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl IV THA

10.01.2023 r.

godz.12.00

3

13

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl IV THA

10.01.2023 r.

godz.14.00

3

7

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl IV THB

6

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa / kl IV THB

11.01.2023 r.

godz.8.00

3

13

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

Technik usług kelnerskich / kl IV TKG

11.01.2023 r.

godz.10.00

3

13

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

Technik usług kelnerskich / kl IV TKG

11.01.2023 r.

godz.12.00

3

10