Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2021 r.

Część praktyczna: 07 czerwca 2021 r. godz.9.00 / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

II HGA, II HGB

 

07.06.2021 r.

godz.9.00

15

gim.

 

50

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 08.06.2021 r. /60 minut

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

 

 

Technik usług kelnerskich II TKG

 

08.06.2021 r.

godz.8.00

 

 

 

3

 

11

08.06.2021 r.

godz.10.00

11

08.06.2021 r.

godz.12.00

4

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa II HGB, II HGA

08.06.2021 r.

godz.12.00

7

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 09.06.2021 r. /60 minut

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

 

 

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

 

 

Technik hotelarstwa II HGB, II HGA

09.06.2021 r.

godz.08.00

 

 

 

3

11

09.06.2021 r.

godz.10.00

11

09.06.2021 r.

godz.12.00

 

11

09.06.2021 r.

godz.14.00

10

 

 

Część praktyczna: 16,17,18 czerwca 2021 r./ 120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

 

 

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

 

 

 

Technik usług kelnerskich II TKG

 

16.06.2021 r.

godz.8.00

 

 

 

10

4

16.06.2021 r.

godz.12.00

4

16.06.2021 r.

godz.16.00

4

 

 

 

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

 

 

 

Technik usług kelnerskich II TKG

 

17.06.2021 r.

godz.8.00

 

 

 

10

4

17.06.2021 r.

godz.12.00

4

17.06.2021 r.

godz.16.00

4

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich II TKG

18.06.2021 r.

godz.8.00

 

10

 

2

Część praktyczna: 21 czerwca 2021 r. godz.9.00 / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa

III TH

21.06.2021 r.

godz.9.00

34

 

3

Część praktyczna: 21 czerwca 2021 r. godz.9.00 / 180 min

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawianej

IV TE

21.06.2021 r.

godz.9.00

29

2

 

 

 

Część praktyczna: 21 czerwca 2021 r. godz.13.00 / 150 min

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner/IV TK

21.06.2021 r.

godz.13.00

 

 

34

 

3

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa /

IV TH

1

 

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego 22czerwca 2021 godz.10.00 /60 minut

Kwalifikacja

Zawód/klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych III

 

 

22.06.2021 r.

godz. 10.00

 

 

 

3

 

3

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz III

4

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca III

4

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik III

1

Część praktyczna 26 czerwca 2021 r.godz.9.00/180minut

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
,
21-077 Spiczyn, woj. Lubelskie tel: 81 75 27 561

Kwalifikacja

Zawód/klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik III

26.06.2021

godz.9.00

345

1

Część praktyczna: 29 czerwca 2021 r. sala 11/120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG. 07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz III

29.06.2021 r.

godz. 12.00

 

11

2

29.06.2021 r.

godz. 16.00

2

Część praktyczna 28 czerwca 2021 r. sala 121 /150 minut

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 

Sprzedawca III

 

28.06.2021 r.

godz.8.00

 

121

 

4

Część praktyczna 1 lipca 2021 r. sala H 2 /120 minut

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych III

 

 

01.07.2021 r.

godz.8.00

 

 

 

H 2

 

 

 

3

 

  Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu.

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro)                   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin praktyczny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

 

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.11,TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin praktyczny – wykonanie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych,

 czarny długopis, strój roboczy

TG.10 Wykonanie usług kelnerskich

A.18 Prowadzenie Sprzedaży

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy,

strój roboczy

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy, strój roboczy

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.