Egzaminy zawodowe


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2022 r.

Część praktyczna: 01 czerwca 2022 r.

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

III TH

 

01.06.2022 r.

godz.9.00

(150 minut)

72

 

 

28

+1 poprawa

SPL. 01 Obsługa magazynów

Magazynier - logistyk

01.06.2022 r.

godz.9.00

(120 minut)

29 B

1

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 02.06.2022 r. /60 minut

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich III TK + 1 TKG

02.06.2022 r.

godz.8.00

 

 

 

 

 

3

 

13

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa III TH

02.06.2022 r.

godz.10.00

14

02.06.2022 r.

godz.12.00

14

SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych                     i tłuszczowych

Przetwórca mięsa III BAG

 

 

02.06.2022 r.

godz.14.00

1

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik III BC

1

SPL.01 Obsługa magazynów

Magazynier - logistyk

1

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna                        i materiałów drewnopochodnych

Stolarz

1

 

Część praktyczna: 02 czerwca 2022 r./120 minut

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kucharz III BB,BC,BBG + 2

02.06.2022 r.

godz. 8.00

 

 

70

4

02.06.2022 r.

godz. 12.00

5

02.06.2022 r.

godz. 16.00

 

4

 

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 03.06.2022 r. /60 minut

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej III TE

 

 

03.06.2022 r.

godz.08.00

 

 

 

 

 

3

9

+ 1 poprawa

03.06.2022 r.

godz.10.00

9

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca

 

03.06.2022 r.

godz.12.00

10

 

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

 

4

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kucharz III BB,BC,BBG

03.06.2022 r.

godz.14.00

 

11

Część praktyczna: 03 czerwca 2022 r./ 120 min

 

 

 

 

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

 

 

 

Technik usług kelnerskich III TK

 

03.06.2022 r.

godz.8.00

 

 

71

4

03.06.2022 r.

godz.12.00

5

03.06.2022 r.

godz.16.00

4

 

 

Część praktyczna: 17,18 czerwca 2022 r.  / 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

 

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń                   i systemów energetyki odnawialnej III TE

17.06.2022 r.

godz.8.00

 

 

 

59

4

17.06.2022 r.

godz.12.30

5

17.06.2022 r.

godz.17.00

4

18.06.2022 r.

godz.8.00

5

 


Część praktyczna: 20 czerwca 2022 r. godz.13.00 / 150 min

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

poprawa

Kelner/IV TK

20.06.2022 r.

godz.13.00

 

 

34

 

4

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

poprawa

Technik hotelarstwa /

IV TH

2

 

Część pisemna: 21 czerwca 2022 r. godz.12.00 / 60 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

poprawa
Kelner/IV TK

21.06.2022 r.

godz.12.00

34

1

 

  

Część praktyczna: 1,2 czerwca 2022 r. sala 121 /150 minut

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

 (zdający powinien posiadać : dokument tożsamości, czarny długopis, zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP .

 Na egzamin należny stawić się 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

 

 

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

 

 

 

Sprzedawca III

1.06.2022 r.

godz.8.00

 

 

 

121

3

1.06.2022 r.

godz.12.30

3

1.06.2022 r.

godz.17.00

1

2.06.2022 r.

godz.12.30

3

 

 

Część praktyczna: 2,3 czerwca 2022 r. sala H 2 / 150 minut

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

 (zdający powinien posiadać: dokument tożsamości, czarny długopis, kompletny strój roboczy, zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP.

Na egzamin należny stawić się 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

 

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Mechanik pojazdów samochodowych III

2.06.2022 r.

godz.17.00

 

 

 

H 2

 

 

3

 

3.06.2022 r.

godz.8.00

 

1

 

  

Część praktyczna: 6 czerwca 2022 r. sala 4 / 150 minut

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3 , 08 – 300 Sokołów Podlaski

Tel.25 787 21 37

 (zdający powinien posiadać: dokument tożsamości, czarny długopis, kompletny strój roboczy, zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP, ważną książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych). Na egzamin należny stawić się 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Przetwórca mięsa

6.06.2022 r.

godz. 17.00

4

1

 

Część praktyczna 9 czerwca 2022 r. /150minut

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
,
21-077 Spiczyn, woj. Lubelskie tel.: 81 75 27 561

 (zdający powinien posiadać: dokument tożsamości, czarny długopis, kompletny strój roboczy, zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP.

Na egzamin należny stawić się 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik III

9.06.2022 r.

godz.17.00

6,7,8

1

 

Część praktyczna: 17 czerwca 2022 r. sala ( stolarnia) /180 minut

Stolarnia przy Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum Drzewne ul. Pogodna 52 , 20 – 336 Lublin

Tel. 81 444 27 02Tel. 81 444 27 02

 (zdający powinien posiadać: dokument tożsamości, czarny długopis, kompletny strój roboczy, zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP.

Na egzamin należny stawić się 40 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Stolarz

17.06.2022 r.

godz.12.30

 

 

stolarnia

1

 

 

 

 Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu.

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro)                   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin praktyczny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

 Organizacja usług gastronomicznych

 

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 Planowanie i realizacja usług w recepcji

 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin praktyczny – wykonanie

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

 Przygotowywanie i wydawanie dań

Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych,

 czarny długopis, strój roboczy

 Wykonanie usług kelnerskich

 Prowadzenie Sprzedaży

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy,

strój roboczy

Prowadzenie produkcji rolniczej

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy, strój roboczy

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.