Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2020 r.

Część praktyczna : 22 czerwca 2020 r. godz.13.00 / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner popr.

 

22.06.2020 r. godz.13.00

 

15

gim.

6

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

popr.

10

Część praktyczna : 22 czerwca 2020 r. godz.9.00 /150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa II TH

22.06.2020 r.

godz.9.00

 

15

gim.

 

26

TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa popr.

22.06.2020 r.

godz.9.00

4

Część praktyczna : 22 czerwca 2020 r. godz.9.00 /180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

22.06.2020 r.

godz.9.00

28 B

(biblioteka)

 

1

   

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020 r.

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego /60 minut

Kwalifikacja

Zawód/klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner / II TK

 

 

23.06.2020 r.

godz.10.00

 

 

15 gim.

 

 

                  17

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

 Technik hotelarstwa / II TH

26

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych/III

5

AU.23 Rejestracja , obróbka i publikacja obrazu

Fotograf/III

23.06.2020 r.

godz.10.00

 

3

 

1

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz III

6

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca III

4

Część praktyczna : 01 – 02 lipca 2020 r. sala 11/120 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG. 07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

01.07.2020 r.

godz. 16. 00

 

11

1  - ZS Adamów

02.07.2020 r. godz. 8.00

3  - ZS nr 2

02.07.2020 r. godz. 12.00

3  - ZS nr 2

Część praktyczna

30 czerwca 2020 r. godz.16.00

01 lipca 2020 r. godz.8.00

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 

Sprzedawca

30.06.2020 r.

godz.16.00

 

121

3

01.07.2020 r.

1

Część praktyczna : 29,30 czerwca + (01.07 I zmiana)2020 r. godz.9.00/15.00 sala (3/10) 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner II TK

29-30.06.2020

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

+ (01.07 I zmiana),

 

10/3

 

17

 

Część praktyczna

02 lipca 2020 r. godz.8.00 , 12.00, 16.00

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Al.T.Kościuszki 10 , 21-400 Łuków

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

02.07.2020

godz.8.00

 

 

 

H 2

 

1

02.07.2020

godz.12.00

2

02.07.2020

godz.16.00

2

Część praktyczna Zespół Szkół Odzieżowo  - Włókienniczych w Lublinie

ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin, Tel. 81 532 41 16

AU. 23 Rejestracja obróbka i publikacja obrazu

Fotograf

26.06.2020 r.

godz.9.00

12

1

 

 Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu.

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro)                   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin praktyczny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

 

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.11,TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin praktyczny – wykonanie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych,

 czarny długopis, strój roboczy

TG.10 Wykonanie usług kelnerskich

A.18 Prowadzenie Sprzedaży

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy,

strój roboczy

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy, strój roboczy

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.