Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń  – luty 2021 r.

Część praktyczna : 11 stycznia 2021 r. godz.9.00 sala 3 /180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. IV TE/

11.01.2021 r.

godz.9.00

3

11

Część praktyczna : 11 stycznia 2021 r. godz.13.00 sala gimnastyczna / 150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner /kl.IV TK/

 

 

11.01.2021 r. godz.13.00

 

 

 

15 gim.

 

19

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa /kl.IV TH/

21

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner (poprawiający)

1

 

 

 

 

 

 

Część praktyczna : 11 stycznia 2021 r. godz.9.00 sala 34 /150 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa/ kl III TH

( poprawiający )

11.01.2021 r.

godz. 9. 00

34

8

 

 

Część praktyczna 21 – 23.01.2021 r.

I zmiana godz.9.00, II zmiana godz. 15.00

sala 59 / 180 min 4 zmiany

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

BD.17 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. III TE

 ( według ustalonego harmonogramu)

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

 

59

 

10

 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2021 r.

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego

Kwalifikacja

Zawód/klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner /kl.IV TK

 

 

12.01.2021 r.

godz.12.00

 

15 sala gim.

19

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa / kl. IV TH

21

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Kwalifikacja

Zawód/ klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. III TE/

 

12.01.2021 r.

godz.8.00

 

 

3

 

10

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner / kl.III Tk

( poprawiający)

4

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Kwalifikacja

Zawód/ klasa

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. IV TE/

 

12.01.2021 r.

godz.10.00

 

 

3

 

11

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

 ( poprawiający)

3

 

 Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu.

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro)                   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzamin praktyczny z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

 

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.11,TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czarny długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin praktyczny – wykonanie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych,

 czarny długopis, strój roboczy

TG.10 Wykonanie usług kelnerskich

A.18 Prowadzenie Sprzedaży

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy,

strój roboczy

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Czarny długopis, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP od pracodawcy, strój roboczy

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.