Zmiany w planie lekcji

Aktualne zmiany w planie w dzienniku elektronicznym...