Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022


Julia Łukasiak z kl. III THA - PRZEWODNICZĄCY

Krystian Kania z kl. III TKG - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Natalia Zdziebłowska z kl. III HGB - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 

Bartłomiej Smyk z kl. III HGB - CZŁONEK

Paweł Kryjak z kl. III TEG – CZŁONEK

Dawid Skwarek z kl. III TE – CZŁONEK


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - p. ANITA OLSZEWSKA

RZECZNIK PRAW UCZNIA - p. DARIUSZ LADA