Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2023/24

 

 

Wrzesień: 04.09 – 29.09.2023

 

 

Czerwiec: 27.05 – 21.06.2024

IV TE A.Sulej

II TH A.Przeździak

IV TK A.Sulej

II TE I.Opolska

IV TH R.Pycka

II TK I.Opolska

-------

II TŻA R.Kurek

-------

II TŻB A.Rychta

 

Praktyka lipiec, sierpień, wrzesień 2024  zaliczana na klasę IV

III THK A.Krasuska – Skiba  , III TEŻ K.Wróbel