budynek nowy

W dn. 16.06.2021 grupa 43 uczniów klas OZE wzięła udział w certyfikowanym szkoleniu w zakresie „Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich, kształcących się w zawodach związanych z budownictwem”.  

Szkolenie finansowane było przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a prowadzącym szkolenie był  Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. 

Czytaj więcej

10 czerwca klasa 2 BAg wzięła udział w grze w paintball.

Gra obejmowała różne scenariusze takie jak team death match, zdobywanie flagi, po grę "do wykończenia amunicji".

Czytaj więcej

W dniu 8 czerwca 2021 roku klasa I BA realizowała założenia taktyczno-strategiczne podczas zajęć w terenie, gry terenowej, na obiekcie Paintball Active Dęblin Łuków.

Czytaj więcej

HANDEL LUDŹMI TO NIE BAJKA - PAMIĘTAJ O KILKU ZASADACH!Czytaj więcej


Grupa uczniów z klasy III TH A kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w pierwszych dniach maja uczestniczyła w kursie barmańskim zorganizowanym w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 

Czytaj więcej

Informuję, że od 17 maja 2021 w Szkole rozpoczną się zajęcia stacjonarne wg planu nauczania hybrydowego.


Czytaj więcej

 „Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył
chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem,
 chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył,
 to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem”.

Krzysztof Kamil Baczyński

Czytaj więcej

Jednym z zadań w ramach „Dnia Kreatywności” jakie zaproponowali  nauczyciele wychowania fizycznego był konkurs na dyplom z okazji sportowego przedsięwzięcia dla aktywnych uczniów naszej szkoły - „Majowy triathlon 3x3x3”.

Czytaj więcej