REKRUTACJA 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 w ŁUKOWIE na rok szkolny 2020/21

Oferujemy:

#Technik Hotelarstwa

#Technik Usług Kelnerskich

#Technik OZE

#Branżowa Szkoła I stopnia\
Czytaj więcej

W bieżącym roku szkolnym społeczność ZS nr 2  uczestniczyła w wielu konkursach  popularyzujących sylwetkę patrona naszej szkoły. Jednym z nich był VIII Ogólnoszkolny  Konkurs Poetycki „O Laur Aleksandra Świętochowskiego”. Wzięło w nim udział 10 młodych poetów. Główne cele konkursu to: kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć poprzez  formę utworu lirycznego, upowszechnianie twórczości poetyckiej, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów ZS nr 2, uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego.

Czytaj więcej

27 maja 2020 r. 20 uczniów z klas technikum i branżowej szkoły 1 stopnia wzięło udział w Ogólnoszkolnym Konkursie Ortograficznym „Piszę bezbłędnie”.

Laureatami zmagań w zakresie poprawnej pisowni zostali następujący uczniowie:

I miejsce: Karolina Gruza z klasy I THGA, wynik 96%;

II miejsce: Amelia Matyjasek z klasy I TH, wynik 94%;

III miejsce ex aequo: Marcin Juściński z klasy I TE i Jakub Ciołek z klasy II TE, wynik 90%.

Czytaj więcej


Co roku, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi! 

Czytaj więcej

Umiejętność poprawnego pisania jest jednym z najistotniejszych elementów edukacji człowieka. „Ileż to razy zastanawiamy się nad tym, czy właściwie użyliśmy jakiegoś wyrazu, czy dobrze go odmieniliśmy, czy nasza ortografia  jest poprawna, czy uformowaliśmy swoje myśli tak, by słowa i zdania jak najlepiej oddały nasze intencje”- czytamy  w „Poradniku Profesora Markowskiego.”

Czytaj więcej

20 maja 2020 r. 27 uczniów z klas: I THGA, I TH, I TK, II TK, II WB, III TK uczestniczyło w zdalnych zajęciach warsztatowych na temat  „Przy królewskim stole o kulturze i historii”, które poprowadziły:  p. Anastazja Bierzgalska i p. Martyna Przedpolewska - rekonstruktorki historyczne z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Czytaj więcej

 „Jeszcze wszystko będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”

100Jan Paweł II

Te piękne słowa, jakże aktualne w dzisiejszych czasach, niech staną się inspiracją działań naszej szkoły związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. Właśnie dzisiaj - 18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin papieża, który „był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości” – czytamy w uzasadnieniu  uchwały sejmu w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Czytaj więcej

Uczniowie ZS nr 2 włączyli się aktywnie w obchody Roku Leopolda Tyrmanda-wybitnego twórcy literatury polskiej.  19 uczniów Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia 15.05.2020 r. wzięło udział w quizie sprawdzającym wiedzę o życiu i twórczości  Patrona Roku 2020.

Czytaj więcej


 „Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności”

Leopold Tyrmand


16 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin znanego polskiego pisarza – Leopolda Tyrmanda. W związku z tym, że sejm, rok 2020 ustanowił rokiem tego  „wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty”, zachęcamy wszystkich do zapoznania się z biografią twórcy i jego dziełami. 

Czytaj więcej