REKRUTACJA 2020/2021

Umiejętność poprawnego pisania jest jednym z najistotniejszych elementów edukacji człowieka. „Ileż to razy zastanawiamy się nad tym, czy właściwie użyliśmy jakiegoś wyrazu, czy dobrze go odmieniliśmy, czy nasza ortografia  jest poprawna, czy uformowaliśmy swoje myśli tak, by słowa i zdania jak najlepiej oddały nasze intencje”- czytamy  w „Poradniku Profesora Markowskiego.”

Czytaj więcej

20 maja 2020 r. 27 uczniów z klas: I THGA, I TH, I TK, II TK, II WB, III TK uczestniczyło w zdalnych zajęciach warsztatowych na temat  „Przy królewskim stole o kulturze i historii”, które poprowadziły:  p. Anastazja Bierzgalska i p. Martyna Przedpolewska - rekonstruktorki historyczne z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 w ŁUKOWIE na rok szkolny 2020/21

Oferujemy:

#Technik Hotelarstwa

#Technik Usług Kelnerskich

#Technik OZE

#Branżowa Szkoła I stopnia\
Czytaj więcej

 „Jeszcze wszystko będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”

100Jan Paweł II

Te piękne słowa, jakże aktualne w dzisiejszych czasach, niech staną się inspiracją działań naszej szkoły związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. Właśnie dzisiaj - 18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin papieża, który „był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości” – czytamy w uzasadnieniu  uchwały sejmu w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Czytaj więcej

Uczniowie ZS nr 2 włączyli się aktywnie w obchody Roku Leopolda Tyrmanda-wybitnego twórcy literatury polskiej.  19 uczniów Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia 15.05.2020 r. wzięło udział w quizie sprawdzającym wiedzę o życiu i twórczości  Patrona Roku 2020.

Czytaj więcej


 „Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności”

Leopold Tyrmand


16 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin znanego polskiego pisarza – Leopolda Tyrmanda. W związku z tym, że sejm, rok 2020 ustanowił rokiem tego  „wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty”, zachęcamy wszystkich do zapoznania się z biografią twórcy i jego dziełami. 

Czytaj więcej


 

 

Poniedziałek

8.30 – 12.30

Środa

12.00 – 16.00

Czwartek

10.00 – 14.00


Czytaj więcej

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, a w dniach 8-15 maja przypada Tydzień Bibliotek obchodzony w tym roku pod hasłem "Zasmakuj w Bibliotece". Najstarsze wzmianki o zawodzie bibliotekarza pochodzą ze starożytności. Już Sumerowie szkolili kapłanów w opiece nad glinianymi tabliczkami pokrytymi pismem klinowym. Pierwszą osobą w historii, która wprowadziła zawód bibliotekarza, był żyjący w VIII wieku p.n.e. asyryjski król Aszurbanipal. Rola bibliotekarza oraz dostępność tego zawodu zmieniały się na przestrzeni dziejów.

Czytaj więcej