Technik usług kelnerskichTECHNIK USŁUG KELNERSKICHW ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój branży hotelarskiej i gastronomicznej, co przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.  Technik usług kelnerskich  może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach. Praca w zawodzie technik usług kelnerskich daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych techników usług kelnerskich .


Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik usług kelnerskich powinny wybrać osoby, które:

• zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą

• lubią pracę z ludźmi

• cenią różnorodność i wyzwania

• chcą awansować i  rozwijać się

• są ciekawe świata


Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik usług kelnerskich?

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

• promocji oraz sprzedaży usług

• obsługi konsumenta

• planowania i sporządzania karty menu

• rezerwacji usług gastronomicznych

• udzielania informacji gastronomicznej

• rozliczania kosztów zamówienia

• przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych

• przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów

• pozna zasady miksologii,

• stosowania technik nakrywania stołu

• współpracy w zespole

• komunikacji interpersonalnej

• obsługi specjalistycznych programów komputerowych

• prowadzenia własnej działalności gospodarczej


Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:


• HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 1. W zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

 1) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2) wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

 3) rozliczania usług kelnerskich.


• HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych 

2. W zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:

 1) planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych; 

2) planowania i nadzorowania pracy kelnera; 

3) rozliczania usług gastronomicznych.

Uczeń odbywa również dwukrotnie w cyklu kształcenia 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych restauracjach i zakładach gastronomicznych, w tym: restauracjach hotelowych, promach pasażerskich.


Jakie dodatkowe zajęcia?

Szkoła realizuje:,

• Certyfikowane kursy barmańskie 

• wyjazdy na targi branżowe,

• obsługi prestiżowych przyjęć okolicznościowych ,

• projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,


ZAKRES   KSZTAŁCENIA

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym 

• zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych oraz z obsługą wszelkiego rodzaju imprez gastronomicznych;

• nauczysz się nakrywać stół oraz sporządzać potrawy;

• wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu podstaw żywienia człowieka;

• zaplanujesz czynności związane z obsługą gości;

• dobierzesz urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów;

• wykonasz usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;

• zaplanujesz działania związane z promocją usług gastronomicznych;

• zastosujesz programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.


Jakie przedmioty rozszerzone?

• Język angielski


Zaplecze dydaktyczne szkoły:

• nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie technologiczne gastronomiczne,

• pracownia obsługi konsumenta,

• pracownia komputerowe,

• kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.


Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technik usług kelnerskich?

Absolwenci tego kierunku potrafią  przygotować salę do obsługi konsumentów, nakrywać  i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru. Profesjonalnie obsługują  różne przyjęcia, kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Są odpowiedzialni za odpowiednie przyjęcie gości, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, są „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.


Technik usług kelnerskich pracuje jako:

• kelner

• szef obsługi kelnerskiej

• barman

• organizator usług cateringowych

• koordynator ślubny

• manager zakładu gastronomicznego

• organizator imprez okolicznościowych


Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie i innych


DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

• Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.

• Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.

• Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

• Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej 

• Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE , wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.

• Uczymy języka obcego zawodowego.

• Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.

• Organizujemy staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.