Technik usług kelnerskich

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH


W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój branży hotelarskiej i gastronomicznej, co przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.  Technik usług kelnerskich  może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach. Praca w zawodzie technik usług kelnerskich daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych techników usług kelnerskich .


Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód technik usług kelnerskich powinny wybrać osoby, które:
zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą
lubią pracę z ludźmi
cenią różnorodność i wyzwania
chcą awansować i  rozwijać się
są ciekawe świata


Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik usług kelnerskich?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:
promocji oraz sprzedaży usług
obsługi konsumenta
planowania i sporządzania karty menu
rezerwacji usług gastronomicznych
udzielania informacji gastronomicznej
rozliczania kosztów zamówienia
przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
pozna zasady miksologii,
stosowania technik nakrywania stołu
współpracy w zespole
komunikacji interpersonalnej
obsługi specjalistycznych programów komputerowych
prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
 1. W zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:
 1) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
2) wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;
 3) rozliczania usług kelnerskich.
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych 

2. W zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:
 1) planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych; 
2) planowania i nadzorowania pracy kelnera; 
3) rozliczania usług gastronomicznych.
Uczeń odbywa również dwukrotnie w cyklu kształcenia 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych restauracjach i zakładach gastronomicznych, w tym: restauracjach hotelowych, promach pasażerskich


Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:,
Certyfikowane kursy barmańskie 
wyjazdy na targi branżowe,
obsługi prestiżowych przyjęć okolicznościowych ,
projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,

ZAKRES   KSZTAŁCENIA
Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym 
zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych oraz z obsługą wszelkiego rodzaju imprez gastronomicznych;
nauczysz się nakrywać stół oraz sporządzać potrawy;
wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu podstaw żywienia człowieka;
zaplanujesz czynności związane z obsługą gości;
dobierzesz urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów;
wykonasz usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
zaplanujesz działania związane z promocją usług gastronomicznych;
zastosujesz programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.


Jakie przedmioty rozszerzone?
Język angielski


Zaplecze dydaktyczne szkoły:
nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie technologiczne gastronomiczne,
pracownia obsługi konsumenta,
pracownia komputerowe,
kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.


Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technik usług kelnerskich?
Absolwenci tego kierunku potrafią  przygotować salę do obsługi konsumentów, nakrywać  i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru. Profesjonalnie obsługują  różne przyjęcia, kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Są odpowiedzialni za odpowiednie przyjęcie gości, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, są „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.
Technik usług kelnerskich pracuje jako:
kelner
szef obsługi kelnerskiej
barman
organizator usług cateringowych
koordynator ślubny
manager zakładu gastronomicznego
organizator imprez okolicznościowych


Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?
Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie i innych


DLACZEGO NASZA SZKOŁA?
Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej 
Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE , wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.
Uczymy języka obcego zawodowego.
Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
Organizujemy staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.