Klasy/wychowawcy

Nazwisko i imię

Klasa

Cichosz Agnieszka

I TH

Kruger Ewa

I TK

Salamońćzyk Paweł

I TE

Zarzycka Agnieszka

I BA

Świderska Katarzyna

I BB

Zawadzki Damian

I BC

Osińska Monka

I BAG

Ostrzyżek Justyna

I BBG

Przeździak Anna

I HGA

Skwara Agata

I HGB

Grono Lucyna

I TKG

Pieńkus Renata

I TEG

Goławska Magdalena

II THA

Dziurdziak Grzegorz

II TK

Netczuk Robert

II TE

Opolska Izabela

II BA

Kołodziej Agnieszka

II BB

Rychta Anna

III THA

Krasuska- Skiba Agata

III TK

Broński Sylwester

III TE

Lada Dariusz

III BA

Świć Iwona

III BB

Leszkowicz Małgorzata

IVTH A

Tomaszewska Madej Monika

IV TK

Sulej Adam

IVTE