Kalendarz 2023/2024

                                           

                                                         KALENDARZ WYDARZEŃ
                                                          ROK SZKOLNY 2023/2024
                Zespół  Szkół   nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie

 

Lp.

Wydarzenia

Termin realizacji

1.       

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

04.09.2023 r.

2.       

Zebranie z rodzicami w klasach I-V, wybory Rady Rodziców.

20.09.2023 r.

3.       

Kiermasz używanych podręczników.

wrzesień 2023 r.

4.       

Rozpoczęcie zajęć w LO dla Dorosłych.

wrzesień 2023 r.

5.       

Informacje dla uczniów klas maturalnych dotyczące egzaminów zewnętrznych.

wrzesień 2023 r.

6.       

Wybory Samorządu Uczniowskiego.

październik 2023 r.

7.       

Apel: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I.

13.10.2023 r.

8.       

Pielgrzymka Maturzystów do Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

październik 2023 r.

9.       

Dzień Wszystkich Świętych. Ustawowo dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

01.11.2023 r.

10.   

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

02.11.2023 r.

11.   

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

03.11.2023 r.

12.   

Apel:  Święto Niepodległości.

10.11.2023 r.

13.   

Wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach V.

27.11.2023 r.

14.   

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-IV, zebranie z rodzicami  w klasach V– propozycje ocen semestralnych.

29.11.2023 r.

15.   

Wystawienie ocen semestralnych w klasach V.

08.12.203 r.

16.   

Rada klasyfikacyjna dla klas V.

13.12.2023 r.

17.   

Zakończenie semestru I dla klas V.

15.12.2023 r.

18.   

Propozycje ocen w klasach I-IV.

18.12.2023 r.

19.   

Zebrania z rodzicami w klasach I-IV– propozycje ocen semestralnych, spotkania indywidualne z rodzicami w klasach V.

20.12.2023 r.

20.   

Święta Bożego Narodzenia – apel.

22.12.2023 r.

21.   

Zimowa przerwa świąteczna. Ustawowo dni wolne od zajęć lekcyjnych.

23-31.12.2023 r.

22.   

Nowy Rok. Ustawowo dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

01.01.2024 r.

23.   

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I-IV.

04.01.2024 r.

24.   

Rada klasyfikacyjna dla klas I-IV.

10.01.2024 r.

25.   

Zakończenie semestru I dla klas I-IV.

12.01.2024 r.

26.   

Ferie zimowe. Ustawowo dni wolne od zajęć lekcyjnych.

29.01. – 11.02.

2024 r.

27.   

Studniówka.

Styczeń 2024 r.

28.   

Dzień Patrona.

styczeń/luty 2024 r.

29.   

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

styczeń 2024 r.

 

30.   

Propozycje ocen końcowych w klasach V.

25.03.2024 r.

31.   

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-IV, zebrania z rodzicami w klasach V– propozycje ocen końcowych.

27.03.2024 r.

32.   

Apel Wielkanocny.

27.03.2024 r.

33.   

Oferta dla ósmoklasistów.

marzec/kwiecień 2024 r.

34.   

Rekolekcje.

marzec 2024 r.

35.   

Wiosenna przerwa świąteczna. Ustawowo dni wolne od zajęć lekcyjnych.

28.03-02.04.2024 r.

36.   

Pielgrzymka maturzystów.

kwiecień 2024 r.

37.   

Wystawienie ocen w klasach V.

18.04.2024 r.

38.   

Rada klasyfikacyjna klas V.

22.04.2024 r.

39.   

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

26.04.2024 r.

40.   

Propozycje ocen w klasach idących na praktykę w czerwcu

26.04.2024 r.

41.   

Apel – Święto Pracy, Dzień Flagi,  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

26.04.2024 r.

42.   

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

29.04.2024 r.

43.   

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

30.04.2024 r.

44.   

Święto Pracy. Ustawowo dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

01.05.2024 r.

45.   

Dzień Flagi. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

02.05.2024 r.

46.   

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Ustawowo dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

03.05.2024 r.

47.   

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

06.05.2024 r.

48.   

Egzaminy maturalne – j. polski, matematyka, j. angielski

Dni wolne od zajęć lekcyjnych.

07.05.2024 r.

08.05.2024 r.

09.05.2024 r.

49.   

Propozycje ocen końcowych w klasach I-IV.

27.05.2024 r.

50.   

Zebrania z rodzicami w klasach I-IV – propozycje ocen końcowych.

29.05.2024 r.

51.   

Boże Ciało. Ustawowo dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

30.05.2024 r.

52.   

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

31.05.2024 r.

53.   

Wystawienie ocen końcowych w klasach I-IV.

12.06.2024 r.

54.   

Rada klasyfikacyjna klas I-IV.

17.06.2024 r.

55.   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

21.06.2024r.

 

56.   

Egzaminy zawodowe.

czerwiec 2024 r.

 

57.   

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych 2024/2025.

czerwiec/lipiec

2024 r.

58.   

Egzaminy poprawkowe.

sierpień 2024 r.

 

 

Klasy maturalne:

27.11.2023 r. – propozycje ocen

29.11. 2023 r. – zebrania z rodzicami

08.12. 2023 r. – wystawienie ocen

13.12. 2023 r. – rada klasyfikacyjna

15.12.2023 r. - zakończenie semestru I

25.03. 2024 r. – propozycje ocen

27.03. 2024 r. – zebrania z rodzicami

18.04. 2024 r. – wystawienie ocen

22.04.2024 r. – rada klasyfikacyjna

26.04.2024 r. zakończenie roku


Klasy I-IV:

18.12. 2023 r. – propozycje ocen

20.12. 2023 r. – zebrania z rodzicami

04.01.2024 r. – wystawienie ocen

10.01.2024 r. – rada klasyfikacyjna

12.01.2024 r.  - zakończenie semestru I

27.05.2024 r. – propozycje ocen

29.05.2024 r. – zebrania z rodzicami

12.06.2024 r. – wystawienie ocen

17.06.2024 r. – rada klasyfikacyjna

21.06.2024 r. - zakończenie roku


Zebrania z rodzicami: 20.09.2023 r., 29.11.2023 r., 20.12.2023 r., 27.03.2024 r., 29.05.2024 r.


Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 02.11.2023 r., 03. 11.2023 r., 29.04.2024 r., 30.04.2024 r., 02.05.2024 r., 06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 31.05.2024 r.