Egzamin maturalny 2019

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2019

4 lipca 2019 r.-  odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu

do 11 lipca 2019 r. - złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych 2019 na stronie CKE