Egzamin maturalny 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych 2020 na stronie CKE