Egzamin maturalny 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

 

Drodzy Maturzyści.
Prosimy, zapoznajcie się z wytycznymi odnośnie organizacji egzaminów .


https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10599&fbclid=IwAR2aYE0hGes_tEYpj5LELNB-ekwIGRMZCJZQhWkQKWm0l9NGZNSDq5ohxSE


https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10599/zal/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzamin%F3w.pdf


Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych 2020 na stronie CKE