Egzamin maturalny w 2022

Przypominamy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2022 r.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji, dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.


Komunikaty dyrektora CKE - matura 2022

Harmonogram egzaminów - LINKWszyscy zdający muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, który okazują przy wejściu na salę egzaminacyjną. 

Arkusze egzaminacyjne zdąjący wypełniają wyłącznie czarnym wkładem. 

Na egzaminie obowiązuje strój galowy. 

Dozwolone przybory na dany egzamin (zgodne z wytycznymi CKE) tj. kalkulatory (tylko z funkcjami prostymi), linijki, cyrkle, lupy itp. zdający zapewniają sobie we własnym zakresie. Słowniki na egzamin z j. polskiego oraz tablice na egzaminy z matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia szkoła.