Kalendarz 2020/21

KALENDARZ WYDARZEŃ

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zespół  Szkół   nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie

Lp.

Wydarzenia

Termin realizacji

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 r.

2

Rada Pedagogiczna

14.09.2020 r.

3

Zebranie z rodzicami w klasach I-IV, wybory Rady Rodziców

23.09.2020 r.

4

Kiermasz używanych podręczników

wrzesień 2020 r.

5

Rozpoczęcie zajęć w LO dla Dorosłych

wrzesień 2020 r.

6

Zebrania informacyjne dla uczniów klas maturalnych   dotyczące egzaminów zewnętrznych

wrzesień 2020 r.

7

Wybory Samorządu Uczniowskiego

06-07.10.2020 r.

8

Apel: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14.10.2020 r.

9

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

październik 2020 r.

10

Propozycje ocen w klasach IV technikum

       03.11.2020 r.

11

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebranie z rodzicami  w klasach IV– propozycje ocen semestralnych

04.11.2020 r.

12

Apel:  Święto Niepodległości

10.11.2020 r.

13

Matura próbna  w klasach IV technikum

listopad 2020 r.

14

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV

02.12.2020 r.

15

Propozycje ocen w klasach I-III

08.12.2020 r.

16

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen semestralnych, spotkania indywidualne z rodzicami w klasach IV

09.12.2020 r.

17

Rada klasyfikacyjna dla klas IV

10.12.2020 r.

18

Zakończenie semestru I dla klas IV

11.12.2020 r.

19

Święta Bożego Narodzenia – apel

22.12.2020 r.

20

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 r.-31.12.2020 r.

21

Nowy Rok

01.01.2021 r.

22

Dni wolne

04-05.01.2021 r.

23

Święto Trzech Króli

06.01.2021 r.

24

Studniówka

styczeń 2021 r.

25

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I-III

13.01.2021 r.

26

Dzień Patrona

18.01.2021 r.

27

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

20.01.2021 r.

28

Zakończenie semestru I dla klas I-III

22.01.2021 r.

29

Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

27.01.2021 r.

30

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

styczeń 2021 r.

 

31

Ferie zimowe

01-14.02.

2021 r.

32

Propozycje ocen końcowych w klasach IV

23.03.2021 r.

33

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebrania z rodzicami w klasach IV – propozycje ocen końcowych

24.03.2021 r.

34

Apel Wielkanocny

31.03.2021 r.

35

Oferta dla gimnazjalistów

marzec/kwiecień 2021 r.

36

Rekolekcje

marzec 2021 r.

37

Pielgrzymka maturzystów

kwiecień 2021 r.

38

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04.2021 r.

39

Wystawienie ocen w klasach IV

21.04.2021 r.

40

Rada klasyfikacyjna klas IV

28.04.2021 r.

41

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30.04.2021 r.

42

Apel – Święto Pracy, Dzień Flagi,  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2021 r.

43

Egzaminy maturalne – j. polski, matematyka, j. angielski

04-06.05.2021 r.

 

44

Propozycje ocen końcowych w klasach I-III

18.05.2021 r.

45

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen końcowych

19.05.2021 r.

46

Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III

16.06.2021 r.

47

Rada klasyfikacyjna klas I-III

23.06.2021 r.

48

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

 

49

  Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021

25.06.2021 r.

50

Egzaminy zawodowe

czerwiec 2021 r.

 

51

Rekrutacja uczniów do kl. pierwszych 2021/2022

czerwiec/lipiec

2021 r.

52

Egzaminy maturalne – sesja poprawkowa

sierpień 2021 r.

53

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2021 r.

54

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2021/22

sierpień 2021 r.

 

 

Klasy IV:

03.11.2020 r. – propozycje ocen

04.11. 2020 r. – zebrania z rodzicami

02.12. 2020 r. – wystawienie ocen

10.12. 2020 r. – rada

11.12.2020 r. - zakończenie semestru I

23.03. 2021 r. – propozycje ocen

24.03. 2021 r. – zebrania z rodzicami

21.04. 2021 r. – wystawienie ocen

28.04.2021 r. – rada

30.04.2021 r. zakończenie roku

 

Klasy młodsze:

08.12. 2020 r. – propozycje ocen

09.12. 2020 r. – zebrania z rodzicami

13.01.2021 r. – wystawienie ocen

20.01.2021 r. – rada

22.01.2021 r.  - zakończenie semestru I

18.05.2021 r. – propozycje ocen

19.05.2021 r. – zebrania z rodzicami

16.06.2021 r. – wystawienie ocen

23.06.2021 r. – rada

25.06.2021 r. - zakończenie roku

 

Dni wolne od zajęć:

04-05.01.2021 r.

04.05.2021 r., 05.05.2021 r., 06.05.2021 r. – egzaminy maturalne

04.06.2021 r.

 Strój  galowy obowiązuje:

01.09.2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2020 r. – apel – Dzień Edukacji Narodowej

10.11.2020 r. – apel -  Święto Niepodległości

30.04.2021 r. – apel – Święto Pracy, Dzień Flagi, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

25.06.2021 r. – zakończenie roku szkolnego

 

Zebrania/spotkania indywidualne z rodzicami – środy: 23.09.2020 r., 04.11.2020 r., 09.12.2020 r., 24.03.2021 r., 19.05.2021 r.