Kalendarz 2021/22

KALENDARZ WYDARZEŃ

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół  Szkół   nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie


Lp.

Wydarzenia

Termin realizacji

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r.

2

Rada Pedagogiczna

13.09.2021 r.

3

Zebranie z rodzicami w klasach I-IV, wybory Rady Rodziców

15.09.2021 r.

4

Kiermasz używanych podręczników

wrzesień 2021 r.

5

Rozpoczęcie zajęć w LO dla Dorosłych

wrzesień 2021r.

6

Zebrania informacyjne dla uczniów klas maturalnych dotyczące egzaminów zewnętrznych

wrzesień 2021 r.

7

Wybory Samorządu Uczniowskiego

05-06.10.2021 r.

8

Apel: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14.10.2021 r.

9

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

październik 2021 r.

10

Propozycje ocen w klasach IV technikum

02.11.2021 r.

11

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebranie z rodzicami  w klasach IV– propozycje ocen semestralnych

03.11.2021 r.

12

Apel:  Święto Niepodległości

10.11.2021 r.

13

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

12.11.2021 r.

14

Matura próbna  w klasach IV technikum

listopad 2021 r.

15

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV

01.12.2021 r.

16

Propozycje ocen w klasach I-III

07.12.2021 r.

17

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen semestralnych, spotkania indywidualne z rodzicami w klasach IV

08.12.2021 r.

18

Rada klasyfikacyjna dla klas IV

09.12.2021 r.

19

Zakończenie semestru I dla klas IV

10.12.2021 r.

20

Święta Bożego Narodzenia – apel

22.12.2021 r.

21

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 r.-31.12.2021 r.

22

Nowy Rok

01.01.2022 r.

23

Święto Trzech Króli

06.01.2022 r.

24

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

07.01.2022 r.

25

Studniówka

styczeń 2022 r.

26

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I-III

12.01.2022 r.

27

Dzień Patrona

 

28

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

19.01.2022 r.

29

Zakończenie semestru I dla klas I-III

21.01.2022 r.

30

Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

26.01.2022 r.

31

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

styczeń 2022 r.

 

32

Ferie zimowe

14-27.02.

2022 r.

33

Propozycje ocen końcowych w klasach IV

22.03.2022 r.

34

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebrania z rodzicami w klasach IV – propozycje ocen końcowych

23.03.2022 r.

35

Apel Wielkanocny

13.04.2022 r.

36

Oferta dla gimnazjalistów

marzec/kwiecień 2022 r.

37

Rekolekcje

kwiecień 2022 r.

38

Pielgrzymka maturzystów

kwiecień 2022 r.

39

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19.04.2022 r.

40

Wystawienie ocen w klasach IV

20.04.2022 r.

41

Rada klasyfikacyjna klas IV

27.04.2022 r.

42

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29.04.2022 r.

43

Apel – Święto Pracy, Dzień Flagi,  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

29.04.2022 r.

44

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

02.05.2022 r.

45

Egzaminy maturalne – j. polski, matematyka, j. angielski

04-06.05.2022 r.

 

46

Propozycje ocen końcowych w klasach I-III

17.05.2022 r.

47

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen końcowych

18.05.2022 r.

48

Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III

15.06.2022 r.

49

Rada klasyfikacyjna klas I-III

22.06.2022 r.

50

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 r.

 

51

  Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022

24.06.2022 r.

52

Egzaminy zawodowe

czerwiec 2022 r.

 

53

Rekrutacja uczniów do kl. pierwszych 2022/2023

czerwiec/lipiec

2022 r.

54

Egzaminy maturalne – sesja poprawkowa

sierpień 2022 r.

55

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2022 r.

56

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2022/23

sierpień 2022 r.

 

 

Klasy IV:

02.11.2021 r. – propozycje ocen

03.11. 2021 r. – zebrania z rodzicami

01.12. 2021 r. – wystawienie ocen

09.12. 2021 r. – rada

10.12.2021 r. - zakończenie semestru I

22.03. 2022 r. – propozycje ocen

23.03. 2022 r. – zebrania z rodzicami

20.04. 2022 r. – wystawienie ocen

27.04.2022 r. – rada

29.04.2022 r. zakończenie roku

 

Klasy młodsze:

07.12. 2021 r. – propozycje ocen

08.12. 2021 r. – zebrania z rodzicami

12.01.2022 r. – wystawienie ocen

19.01.2022 r. – rada

21.01.2022 r.  - zakończenie semestru I

17.05.2022 r. – propozycje ocen

18.05.2022 r. – zebrania z rodzicami

15.06.2022 r. – wystawienie ocen

22.06.2022 r. – rada

24.06.2022 r. - zakończenie roku

 

 

Dni wolne od zajęć:

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.,

4-6.05.2022 r. – egzaminy maturalne

 

Zebrania/spotkania indywidualne z rodzicami – środy: 15.09.2021 r., 03.11.2021 r., 08.12.2021 r., 23.03.2022 r., 18.05.2022  r.