Kalendarz 2022/23

KALENDARZ WYDARZEŃ, ROK SZKOLNY 2022/2023

Zespół  Szkół   nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie

 

Lp.

Wydarzenia

Termin realizacji

1.                

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

01.09.2022 r.

2.                

Zebranie z rodzicami w klasach I.

15.09.2022 r.

3.                

Zebranie z rodzicami w klasach II-IV, wybory Rady Rodziców.

20.09.2022 r.

4.                

Kiermasz używanych podręczników.

wrzesień 2022 r.

5.                

Rozpoczęcie zajęć w LO dla Dorosłych.

wrzesień 2022 r.

6.                

Zebrania informacyjne dla uczniów klas maturalnych dotyczące egzaminów zewnętrznych

wrzesień 2022 r.

7.                

Wybory Samorządu Uczniowskiego.

październik 2022 r.

8.                

Apel: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I.

14.10.2022 r.

9.                

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

31.10.2022 r.

10.             

Dzień Wszystkich Świętych.

01.11.2022 r.

11.             

Wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach IV maturalnych.

07.11.2022 r.

12.             

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-IV, zebranie z rodzicami  w klasach IV maturalnych – propozycje ocen semestralnych.

08.11.2022 r.

13.             

Apel:  Święto Niepodległości.

09.11.2022 r.

14.             

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

10.11.2022 r.

15.             

Święto Niepodległości.

11.11.2022 r.

16.             

Matura próbna  w klasach IV technikum.

listopad 2022 r.

17.             

Propozycje ocen w klasach I-IV.

05.12.2022 r.

18.             

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV maturalnych.

06.12.2022 r.

19.             

Zebrania z rodzicami w klasach I-IV– propozycje ocen semestralnych, spotkania indywidualne z rodzicami w klasach IV maturalnych.

06.12.2022 r.

20.             

Rada klasyfikacyjna dla klas IV maturalnych.

14.12.2022 r.

21.             

Zakończenie semestru I dla klas IV maturalnych.

16.12.2022 r.

22.             

Święto Bożego Narodzenia – apel.

21.12.2022 r.

23.             

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

22.12.2022 r.

24.             

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2022 r.- 31.12.2022 r.

25.             

Nowy Rok.

01.01.2023 r.

26.             

Święto Trzech Króli.

06.01.2023 r.

27.             

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I-IV.

04.01.2023 r.

28.             

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, egzaminy zawodowe.

09.01.2023 r.

29.             

Rada klasyfikacyjna dla klas I-IV.

11.01.2023 r.

30.             

Zakończenie semestru I dla klas I-IV.

13.01.2023 r.

31.             

Ferie zimowe.

16-27.01. 2023 r.

32.             

Studniówka.

styczeń 2023 r.

33.             

Dzień Patrona.

styczeń/luty 2023 r.

34.             

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

styczeń 2023 r.

35.             

Propozycje ocen końcowych w klasach IV maturalnych.

13.03.2023 r.

36.             

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-IV, zebrania z rodzicami w klasach IV maturalnych – propozycje ocen końcowych.

14.03.2023 r.

37.             

Rekolekcje.

marzec/kwiecień 2023 r.

38.             

Pielgrzymka maturzystów.

kwiecień 2023 r.

39.             

Apel Wielkanocny.

04.04.2023 r.

40.             

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

05.04.2023 r.

41.             

Wiosenna przerwa świąteczna.

06-11.04.2023 r.

42.             

Wystawienie ocen w klasach IV maturalnych.

17.04.2023 r.

43.             

Rada klasyfikacyjna klas IV maturalnych.

24.04.2023 r.

44.             

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

28.04.2023 r.

45.             

Apel – Święto Pracy, Dzień Flagi,  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

28.04.2023 r.

46.             

Święto Pracy.

01.05.2023 r.

47.             

Dzień Flagi. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

02.05.2023 r.

48.             

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

03.05.2023 r.

49.             

Egzaminy maturalne – j. polski, matematyka, j. angielski

Dni wolne od zajęć lekcyjnych.

04.05.2023 r., 05.05.2023 r.

08.05.2023 r.

50.             

Propozycje ocen końcowych w klasach I-IV.

09.05.2023 r.

51.             

Zebrania z rodzicami w klasach I-IV – propozycje ocen końcowych.

09.05.2023 r.

52.             

Boże Ciało.

08.06.2023 r.

53.             

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

09.06.2023 r.

54.             

Wystawienie ocen końcowych w klasach I-IV.

12.06.2023 r.

55.             

Rada klasyfikacyjna klas I-IV.

19.06.2023 r.

56.             

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

23.06.2023 r.

57.             

Egzaminy zawodowe.

czerwiec 2023 r.

58.             

Egzaminy maturalne – sesja poprawkowa.

sierpień 2023 r.

59.             

Egzaminy poprawkowe.

sierpień 2023 r.

60.             

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2023/24.

sierpień 2023 r.

 

Klasy IV maturalne:

07.11.2022 r. – propozycje ocen

08.11. 2022 r. – zebrania z rodzicami

06.12. 2022 r. – wystawienie ocen

14.12. 2022 r. – rada

16.12.2022 r. - zakończenie semestru I

13.03. 2023 r. – propozycje ocen

14.03. 2023 r. – zebrania z rodzicami

17.04. 2023 r. – wystawienie ocen

24.04.2023 r. – rada

28.04.2023 r. zakończenie roku

 

Klasy I-IV:

05.12. 2022 r. – propozycje ocen

06.12. 2022 r. – zebrania z rodzicami

04.01.2023 r. – wystawienie ocen

11.01.2023 r. – rada

13.01.2023 r.  - zakończenie semestru I

08.05.2023 r. – propozycje ocen

09.05.2023 r. – zebrania z rodzicami

12.06.2023 r. – wystawienie ocen

19.06.2023 r. – rada

23.06.2023 r. - zakończenie roku


Dni wolne od zajęć: 31.10.2022 r., 10.11.2022  r., 22.12.2022 r., 09.01.2023 r., 05.04.2023 r., 02.05.2023 r., 04.05.2023 r., 05.05.2023 r., 08.05.2023 r. , 09.06.2023 r.

Zebrania z rodzicami: 15.09.2022 r., 20.09.2022 r., 08.11.2022 r., 06.12.2022 r., 14.03.2023 r., 09.05.2023 r.