Kalendarz szkoły

 KALENDARZ WYDARZEŃ

ROK SZKOLNY 2019/2020

Zespół  Szkół   nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie

Lp.

Wydarzenia

Termin realizacji

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 r.

2

Rada Pedagogiczna

11.09.2019 r.

3

Zebranie z rodzicami w klasach I-IV, wybory Rady Rodziców

25.09.2019 r.

4

Kiermasz używanych podręczników

wrzesień 2019 r.

5

Rozpoczęcie zajęć w LO dla Dorosłych

wrzesień 2019 r.

6

Zebrania informacyjne dla uczniów klas maturalnych dotyczące egzaminów zewnętrznych

wrzesień 2019 r.

7

Wybory Samorządu Uczniowskiego

03-04.10.2019 r.

8

Apel: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14.10.2019 r.

9

Apel:  Święto Niepodległości

08.11.2019 r.

10

Matura próbna  w klasach IV technikum

listopad 2019 r.

11

Propozycje ocen w klasach IV technikum

       12.11.2019 r.

12

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebranie z rodzicami  w klasach IV– propozycje ocen semestralnych

13.11.2019 r.

13

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV

04.12.2019 r.

14

Rada klasyfikacyjna dla klas IV

11.12.2019 r.

15

Zakończenie semestru I dla klas IV

13.12.2019 r.

16

Propozycje ocen w klasach I-III

17.12.2019 r.

17

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen semestralnych, spotkania indywidualne z rodzicami w klasach IV

18.12.2019 r.

18

Święta Bożego Narodzenia – apel

20.12.2019 r.

19

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 r.-01.01.2020 r.

20

Studniówka

11.01.2020 r.

21

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

styczeń 2020 r.

 

22

Ferie zimowe

13-26.01.

2020 r.

23

Dzień Patrona

30.01.2020 r.

24

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I-III

29.01.2020 r.

25

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

05.02.2020 r.

26

Zakończenie semestru I dla klas I-III

07.02.2020 r.

27

Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

12.02.2020 r.

28

Propozycje ocen końcowych w klasach IV

24.03.2020 r.

29

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebrania z rodzicami w klasach IV – propozycje ocen końcowych

25.03.2020 r.

30

Oferta dla gimnazjalistów

marzec/kwiecień 2020 r.

31

Rekolekcje

marzec/kwiecień 2020 r.

32

Pielgrzymka maturzystów

kwiecień 2020 r.

33

Apel Wielkanocny

08.04.2020 r.

34

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04.2020 r.

35

Wystawienie ocen w klasach IV

15.04.2020 r.

36

Rada klasyfikacyjna klas IV

22.04.2020 r.

37

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24.04.2020 r.

38

Apel – Święto Pracy, Dzień Flagi,  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2020 r.

39

Egzaminy maturalne – j. polski, matematyka, j. angielski

04-06.05.2020 r.

 

40

Propozycje ocen końcowych w klasach I-III

26.05.2020 r.

41

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen końcowych

27.05.2020 r.

42

Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III

17.06.2020 r.

43

Rada klasyfikacyjna klas I-III

24.06.2020 r.

44

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

 

45

  Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019

26.06.2020 r.

46

Egzaminy zawodowe

czerwiec 2020 r.

wg harmonogramu OKE

47

Rekrutacja uczniów do kl. pierwszych 2020/2021

czerwiec/lipiec

2020 r.

48

Egzaminy maturalne – sesja poprawkowa

sierpień 2020 r.

49

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2020 r.

50

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2019/20

sierpień 2020 r.

 

Klasy IV:

12.11.2019 r. – propozycje ocen

13.11.2019 r. – zebrania z rodzicami

04.12.2019 r. – wystawienie ocen

11.12.2019 r. – rada

13.12.2019 r. - zakończenie semestru I

24.03.2020 r. – propozycje ocen

25.03.2020 r. – zebrania z rodzicami

15.04.2020 r. – wystawienie ocen

22.04.2020 r. – rada

24.04.2020 r. zakończenie roku

 

Klasy młodsze:

17.12.2019 r. – propozycje ocen

18.12.2019 r. – zebrania z rodzicami

29.01.2020 r. – wystawienie ocen

05.02.2020 r. – rada

07.02.2020 r.  - zakończenie semestru I

26.05.2020 r. – propozycje ocen

27.05.2020 r. – zebrania z rodzicami

17.06.2020 r. – wystawienie ocen

24.06.2020 r. – rada

26.06.2020 r. - zakończenie roku

 


Dni wolne od zajęć:

02-03.01.2020 r.

04.05.2020 r., 05.05.2020 r., 06.05.2020 r. – egzaminy maturalne

12.06.2020 r.

Strój  galowy obowiązuje:

02.09.2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2019 r. – apel – Dzień Edukacji Narodowej

08.11.2019 r. – apel -  Święto Niepodległości

30.04.2020 r. – apel – Święto Pracy, Dzień Flagi, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

26.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego

 

Zebrania/spotkania indywidualne z rodzicami – środy: 25.09.2019 r., 13.11.2019 r., 18.12.2019 r., 25.03.2020 r., 27.05.2020 r.