Kalendarz szkoły

 KALENDARZ WYDARZEŃ

ROK SZKOLNY 2018/2019

Zespół  Szkół   nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie

 

Lp.

Wydarzenia

Termin realizacji

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 r.

2

Rada Pedagogiczna

12.09.2018 r.

3

Zebranie z rodzicami w klasach I-IV, wybory Rady Rodziców

26.09.2018 r.

4

Kiermasz używanych podręczników

wrzesień 2018 r.

5

Rozpoczęcie zajęć w LO dla Dorosłych

wrzesień 2018 r.

6

Zebrania informacyjne dla uczniów klas maturalnych dotyczące egzaminów zewnętrznych

wrzesień 2018 r.

7

Wybory Samorządu Uczniowskiego

04-05.10.2018 r.

8

Apel: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie,

prezentacja klas I

11.10.2018 r.

9

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

 

12.10.2018 r.

10

Apel: Wszystkich Świętych

31.10.2018 r.

11

Apel:  Święto Niepodległości

09.11.2018 r.

12

Matura próbna  w klasach IV technikum

listopad 2018 r.

13

Propozycje ocen w klasach IV technikum

 

13.11.2018 r.

14

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebranie z rodzicami  w klasach IV– propozycje ocen semestralnych

14.11.2018 r.

15

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV

06.12.2018 r.

16

Propozycje ocen w klasach I-III

11.12.2018 r.

17

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen semestralnych, spotkania indywidualne z rodzicami w klasach IV

12.12.2018 r.

18

Rada klasyfikacyjna dla klas IV

13.12.2018 r.

19

Zakończenie semestru I dla klas IV

14.12.2018 r.

20

Święta Bożego Narodzenia – apel

21.12.2018 r.

21

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018 r.-01.01.2019 r.

22

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I-III

09.01.2019 r.

23

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

16.01.2019 r.

24

Zakończenie semestru I dla klas I-III

18.01.2019 r.

25

Zebranie z rodzicami dla klas I-IV

– podsumowanie I semestru;

23.01.2019 r.

26

Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

24.01.2019 r.

27

Studniówka

26.01.2019 r.

28

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

styczeń 2019 r.

 

29

Ferie zimowe

11 – 24.02.

2019 r.

30

Dzień Patrona

26.02.2019 r.

31

Propozycje ocen końcowych w klasach IV

19.03.2019 r.

32

Spotkania indywidualne z rodzicami w klasach I-III, zebrania z rodzicami w klasach IV – propozycje ocen końcowych

20.03.2019 r.

33

Oferta dla gimnazjalistów

marzec/kwiecień 2019 r.

34

Rekolekcje

marzec/kwiecień 2019 r.

35

Wystawienie ocen w klasach IV

16.04.2019 r.

36

Apel Wielkanocny

17.04.2019 r.

37

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019 r.

38

Rada klasyfikacyjna klas IV

24.04.2019 r.

39

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

26.04.2019 r.

40

Apel – Święto Pracy, Dzień Flagi,  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2019 r.

41

Pielgrzymka maturzystów

kwiecień 2019 r.

42

Egzaminy maturalne – j. polski, matematyka, j. angielski

06-08.05.2019 r.

 

43

Propozycje ocen końcowych w klasach I-III

14.05.2019 r.

44

Zebrania z rodzicami w klasach I-III – propozycje ocen końcowych

15.05.2019 r.

45

Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III

10.06.2019 r.

46

Rada klasyfikacyjna klas I-III

17.06.2019 r.

47

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2019 r.

 

48

  Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019

21.06.2019 r.

49

Egzaminy zawodowe

czerwiec 2019 r.

wg harmonogramu OKE

50

Rekrutacja uczniów do kl. pierwszych 2019/2020

czerwiec/lipiec

2019 r.

51

Egzaminy maturalne – sesja poprawkowa

sierpień 2019 r.

52

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2019 r.

53

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2019/20

sierpień 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klasy IV:

13.11.2018 r. – propozycje ocen

14.11.2018 r. – zebrania z rodzicami

06.12.2018 r. – wystawienie ocen

13.12.2018 r. – rada

14.12.2018 r. - zakończenie semestru I

19.03.2019 r. – propozycje ocen

20.03.2019 r. – zebrania z rodzicami

16.04.2019 r. – wystawienie ocen

24.04.2019 r. – rada

26.04.2019 r. zakończenie roku

 

Klasy młodsze:

11.12.2018 r. – propozycje ocen

12.12.2018 r. – zebrania z rodzicami

09.01.2019 r. – wystawienie ocen

16.01.2019 r. – rada

18.01.2019 r. zakończenie semestru I

14.05.2019 r. – propozycje ocen

15.05.2019 r. – zebrania z rodzicami

10.06.2019 r. – wystawienie ocen

17.06.2019 r. – rada

21.06.2019 r. - zakończenie roku

 

 

Dni wolne od zajęć:

02.11.2018 r. (piątek),

02.01.2019 r. (środa),

02.05.2018 r.(czwartek),  

06.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r. – poniedziałek, wtorek, środa – egzaminy maturalne.

 

Strój  galowy obowiązuje:

03.09.2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

11 i 12.10.2018 r. – apel – Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2018 r. – apel – Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości

30.04.2019 r. – apel – Święto Pracy, Dzień Flagi, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

21.06.2019 r. – zakończenie roku szkolnego

 

 

Zebrania/spotkania indywidualne z rodzicami – środy: 26.09.2018 r., 14.11.2018 r., 12.12.2018 r., 23.01.2019 r., 20.03.2019 r., 15.05.2019 r.