Materiały promocyjne

    WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W PIGUŁCE


Chcesz się u nas uczyć?
Nic prostszego!
Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie

Oddziały

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Nauczane języki obce

Technikum

Technik hotelarstwa

język angielski

język polski, język obcy, matematyka, geografia

język angielski  oraz

język rosyjski lub niemiecki

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

biologia

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik usług kelnerskich

język angielski

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

matematyka

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

klasa wielozawodowa

-------------------

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

język angielski lub

język rosyjski

klasa wielozawodowa

( integracyjna)

 

 


LINK DO REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCHhttps://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego. (załącznik nr 1 na dole strony)

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2023. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez kuratora oświaty.

LINK DO PREZENTACJI ZS2 2