Zajęcia pozalekcyjne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

Rodzaj zajęć

Termin

1.        

Bekulard Edyta

 

 

2.        

Broński Sylwester

Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. IV TE i IV TK (8os) – język angielski rozszerzony

Poniedziałek 14.15-15.00

3.        

Celińska Katarzyna

 

­­­

4.        

Cichosz Agnieszka

Przygotowanie do poprawkowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT. 03

Poniedziałek 12.35-14.10

5.        

Ciołek Marzena

 

 

6.        

Dziurdziak Grzegorz

Kółko wokalno-muzyczne

 Wg potrzeb czwartek 15:00

7.        

Grono Lucyna

Wyrównawcze z zakresu kształcenia zawodowego dla uczennic, które dołączyły do klasy 2tek

Wg. potrzeb, piątek 14.10

8.        

Janiak Elwira

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Termin ustalany indywidualnie z uczniem, s.48.

9.        

Jastrzębska Katarzyna

Matematyka w kuchni

Czwartek 11.45 – 12.30

10.     

Kalczewska Iwona

Zajęcia języka polskiego z uczennicą z innego kręgu językowego.

Termin ustalany indywidualnie z uczniem s. 28

11.     

Krasuska- Skiba Agata

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego według potrzeb.

Wtorek 13:30

12.     

Kurek Renata

Zajęcia przygotowujące do matury z języka rosyjskiego  w kl.  4tk

Poniedziałek 14.15-15.00

13.     

Kruger Ewa

Zajęcia gastronomiczne

Czwartek (cyklicznie)  15.00

14.     

Lada Dariusz

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Termin ustalany indywidualnie

15.     

Leszkowicz Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego według potrzeb.

Poniedziałek 14.15-15.00

16.     

Lipiński Piotr

Przygotowanie do poprawkowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT. 03 klasa III THGa

14.15 - 15

17.     

Netczuk Robert

Zajęcia rekreacyjno – sprawnościowe

- według potrzeb

Czwartek 8.55 - 9.40

18.     

Nurzyńska Pycka Marzena

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas technikum (wg potrzeb)

Piątek 15.00

 

19.     

Olszewska Anita

Zajęcia z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Termin ustalany indywidualnie z uczniem, s.48.

20.     

Olszewski Dariusz

Przygotowanie do konkursu barmańskiego Monin Cup Junior

Termin ustalany indywidualnie z uczniem s.73

21.     

Osińska Monika

Siłownia

Poniedziałek 14.15-15.00

22.     

Opolska Izabela

Zajęcia rekreacyjno – sprawnościowe

- według potrzeb

Środa 13.20

23.     

Ostrzyżek Justyna

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

Poniedziałek, godz. 8:00

24.     

Pieńkus Renata

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki w kl. 4th, 4tk

Od listopada

Termin ustalany wg potrzeb

25.     

Pucyk Joanna

Zajęcia przygotowujące do matury kl IV TK,IV TE

Zajęcia wyrównawcze dla klasy II TEK.III TEG .

Od listopada

Termin ustalany wg potrzeb

26.     

Pycka Rafał

Zajęcia przygotowujące do matury kl. IV TK

 

Termin ustalany wg potrzeb

27.     

Rychta Anna

Zajęcia przygotowujące do matury / poziom rozszerzony kl. IV TH

 

Od grudnia

Termin ustalany z klasą

28.     

Salamończyk Paweł

 

 

29.     

Skwara Agata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie klasa IV TK

(grudzień 2021- styczeń 2022)

30.     

Sulej Adam

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w

zawodzie klasa IV TE

(grudzień 2021-

styczeń 2022)

31.     

Świć Iwona

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klasy 1 thk

Pt 12:35-13:20

Wg potrzeb

32.     

Świderska Katarzyna

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze SPE z klasy 3BB

Wg potrzeb

33.     

Świetlińska Martyna

Zajęcia wyrównawcze kl. 3HGA

Środa 14.15 – 15.00

34.     

Tomasiak Agnieszka

Wyrównawcze z historii w kl. I technikum

Wt.13.25 – 14.10

35.     

Tomaszewska- Madej Monika

Zajęcia przygotowujące do startów w zawodach: pływanie, siatkówka dz, piłka ręczna dz

Zgodnie z kalendarzem SZS

36.     

Ks. Marek Wasilewski

 

 

37.     

Wiśniewska- Gałąska Bożena

Zajęcia  z geografii rozszerzonej w kl. 4th, 4te

Czwartek 14:15-15:00

38.     

Wyglądała Damian

Szkolne Koło Wolontariatu

Wg potrzeb

39.     

Zarzycka Agnieszka

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego dla uczniów klasy 4 TH

Wtorek 14.15 – 15.00

(od listopada)

40.     

Zawadzki Damian

SKS- koszykówka, piłka ręczna

Poniedziałek 14.15- 15.00