27.03

Poniżej tylko jeden link za to bardzo bogaty w treści! Link prowadzi do ponad 100 (!) narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) wspierających edukację, czyli przydatnych stron, aplikacji i programów. Wiele z nich można wykorzystać do pracy zdalnej (uwaga Państwo Nauczyciele!). 

Również Was Uczniowie zachęcamy do zajrzenia, bo oprócz narzędzi do nauki znajdziecie też wiele programów do rozwijania zainteresowań. 

https://biblioteka.pl/aplikacje/1/0/0