Czytaj literaturę obcojęzyczną

Europejski Dzień Języków Obcych to okazja do popularyzacji czytania w rożnych językach. W czwartek 28 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych – święto, które ma na celu podkreślenie znaczenia znajomości języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. Podczas długiej przerwy odbyła się prezentacja książek oraz czasopism w języku angielskim dostępnych w bibliotece szkolnej. Został zorganizowany konkurs na hasło promujące naukę języków obcych. Młodzież wykazała się olbrzymią kreatywnością a najbardziej pomysłowe hasła zostały nagrodzone.

Ponadto organizatorki przedsięwzięcia nawiązały współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Henryka Sienkiewicza oraz z Filią Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie celem ukazania uczniom, jak bogatymi księgozbiorami w języku angielskim dysponują. Miejska Biblioteka Publiczna im. H.Sienkiewicza zgromadziła zbiór liczący około 300 woluminów (widoczny na zdjęciach w galerii) i są to książki z literatury pięknej i popularnonaukowej. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie oferuje swoim czytelnikom woluminy w języku angielskim i języku rosyjskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze zbiorów obydwu bibliotek i jednocześnie przypominamy o możliwości przeglądania katalogów on-line.Mamy nadzieję, że obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole zachęciły Was drodzy uczniowie do uczenia się języków obcych oraz do sięgania po literaturę obcojęzyczną.

Dziękujemy Pani Ewie Wiśnickiej- dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie oraz Pani Joannie Kapitaniuk- kierownikowi Filii Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie za udostępnienie informacji o zbiorach oraz przygotowanie zestawienia bibliograficznego.

Pomysłodawczyniami i organizatorkami tego przedsięwzięcia były: p. I. Kalczewska i p. M. Goławska.