"Jak nie czytam jak czytam"

W dniu 01.06.2017 r. w naszej szkole odbyła się akcja „Jak nie czytam jak czytam”. Jej celem była popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży. Ogólnopolską akcję bicia rekordu w czytaniu w jednym miejscu zorganizowała redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach były biblioteki.

W naszej szkole w akcję włączyli się uczniowie z klas: IWB, IIWB, IITHA, ITE, IITK, którzy czytali wybrane przez siebie książki przyniesione z domu lub wypożyczone z biblioteki. Wspólnie biliśmy rekord w masowym czytaniu w jednym momencie.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się: s.Celina, p.I.Świć, ks. P.Osiński, p.A.Olszewska oraz I.Kalczewska.