Światowy Dzień Książki

Wolontariat czytelniczy na odległość

Biblioteka szkolna zachęca do włączenia się w projekt  Fundacji Powszechnego Czytania #MłodziDzieciom. Akcja polega na nagraniu czytanki dla dzieci i przesłaniu jej do organizatora. Nadesłane filmiki będą udostępniane nieodpłatnie na stronie internetowej fundacji.

Organizator wystawia Wolontariuszom certyfikaty potwierdzające współpracę. Więcej informacji https://fpc.org.pl/mlodzi-dzieciom/