"Zasmakuj w Bibliotece" czyli Tydzień Bibliotek 2020

Najstarsze wzmianki o zawodzie bibliotekarza pochodzą ze starożytności. Już Sumerowie szkolili kapłanów w opiece nad glinianymi tabliczkami pokrytymi pismem klinowym. Pierwszą osobą w historii, która wprowadziła zawód bibliotekarza, był żyjący w VIII wieku p.n.e. asyryjski król Aszurbanipal. Rola bibliotekarza oraz dostępność tego zawodu zmieniały się na przestrzeni dziejów. Na początku mógł nim być uczony. W Odrodzeniu i oświeceniu zawód ten leżał już w zasięgu każdego człowieka posiadającego wykształcenie.

Bibliotekarzami byli więc urzędnicy książęcy i królewscy, miłośnicy ksiąg i poeci. Często osoby uprawiające ten zawód nie interesowały się w ogóle bibliotekami, w których pracowali. Dopiero od XIX wieku zaczęto wymagać od bibliotekarzy fachowego przygotowania i stałego zatrudnienia.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zainicjowany zstał 8 maja 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Od 2004 roku tego dnia rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, z tej okazji zapraszamy Was w podróż po najpiękniejszych bibliotekach Polski i świata.

https://linkd.pl/2a9m