Egzamin maturalny 2018

Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna do 7 lutego 2018r.

Deklaracje

OPŁATY 2018

"Kalkulator" opłat za egzamin maturalny - dla absolwentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:
1. dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
oraz
2. dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Wszyscy absolwenci, którzy zmierzają przystąpić do egzaminu w maju 2018 r i spełniają jeden z powyższych warunków, będą zobowiązani do dokonania opłaty w wysokości 50 zł za każdy egzamin, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

Nr konta bankowego oraz dodatkowe informacje w tej sprawie będą dostępne na stronie OKE od 1 stycznia 2018 r.