Apel pt. “Duch historii”

28 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbył się apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nauczyciele oraz uczniowie po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Polskiego, następnie obejrzeli inscenizację pt. “Duch historii”. Uczniowie prowadzący apel przypomnieli wszystkim czym zapisał się maj w historii Polaków. Nie zabrakło muzyki F. Chopina - “Preludium deszczowe” oraz piosenki “Witaj majowa jutrzenko”, którą zaśpiewał chór szkolny pod opieką p. A. Przeździak. Podczas apelu głos zabrał Dyrektor Szkoły p. K. Okliński.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy apelu uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego ucznia naszej szkoły- Kamila Peryta. 

Apel przygotowała p. Kinga Wróbel, p. Renata Kurek oraz p. A.Przeździak