,,BĄDŹ BEZPIECZNA W NIEBEZPIECZNYM ŚWIECIE”

We współczesnym świecie agresja staje się powszechna i dosięga prawie wszystkich. Na ulicach miast jest coraz bardziej niebezpiecznie.  Uważa się, że kobieta jest łatwiejszym celem ataku, że będzie stawiała mniejszy opór i że nie będzie w stanie skutecznie się obronić. 

W bieżącym roku szkolnym, w ramach realizacji zadań Programu ,,Bądź bezpieczna w niebezpiecznym świecie” uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie po raz kolejny wzięły udział w zajęciach warsztatowych z praktycznych metod i sposobów samoobrony. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanego trenera samoobrony. 

Celem prowadzonych zajęć było: 

• nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;

• nabycie pewności siebie;

• nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;

• budowanie świadomości  i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;

• nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.

Koordynatorkami zajęć były p. Izabela Opolska - nauczyciel wychowania fizycznego oraz 

p. Anita Olszewska - pedagog szkolny. 


Szczególne podziękowania składamy

Panu asp. szt. Tomaszowi Borychowskiemu

za wsparcie i życzliwość podczas realizacji przedsięwzięcia.Galeria