Cześć starym księgom

Cześć starym księgom; najmniejszy ich szczątek

Wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek

Wiktor Gomulicki


Społeczność szkolną zachęcamy do współtworzenia wystawy starych książek  z lat 1918-1950. Przejrzyjcie biblioteczki domowe, zapytajcie dziadków i rodziców o wydania sprzed lat  a znalezione książki przynieście do biblioteki. 

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie wartości publikacji, rozwijanie poszanowania dla starych książek oraz rozbudzenie wrażliwości kulturowej dla lat minionych. 

Po zakończonej wystawie wszystkie książki zostaną zwrócone właścicielom.

Iwona Kalczewska

źródło: pixabay.com/pl