Dzień Głośnego Czytania

29 września biblioteka szkolna zorganizowała akcję: Dzień Głośnego Czytania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jej celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W tym roku czytaliśmy fragmenty „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta ukazujące złotą polską jesień. W przedsięwzięciu wzięły udział grupy z klas: I TEK, II THK, II TEŻ, III TEK, IV TH i IVTHGA

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w realizację przedsięwzięcia. 

Organizatorki: Justyna Ostrzyżek i Iwona KalczewskaGaleria