e-Konferencja ,,AUTYZM-prostymi słowami”

Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej każdego roku propagujemy wiedzę na ten temat.

Zaburzenie ze spektrum autyzmu jest coraz bardziej powszechne, dlatego istnieje ogromna potrzeba informowania i uświadamiania czym jest i w jaki sposób się przejawia. Ze względu na czas w jakim przyszło nam obecnie funkcjonować, w ramach obchodów została zorganizowana konferencja w formie online, podczas której zostały poruszone tematy niezwykle ważne dla przebiegu procesu edukacji. Prelekcję wygłosiła Pani Grażyna Kulik, Prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin „Labirynt”. I

nicjatywa miała na celu poszerzenie wiedzy i świadomości o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, a także zwiększenie tolerancji wobec osób cierpiących na autyzm. Tolerancja nie jest kwestią instynktu, lecz świadomości. Często pewne zachowania nietolerancyjne mogą wynikać z niewiedzy, stereotypów czy też mitów krążących w społeczeństwie i dlatego bardzo ważne jest organizowanie w szkole takich spotkań, które przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych żyjących obok nas.


Organizatorami e-konferencji byli: pedagog p. A.Olszewska oraz psycholog p. E.Janiak. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Adama Suleja, który czuwał nad przebiegiem prelekcji.