Europejski Dzień Języków

EDJ został ogłoszony przez Radę Europy z inicjatywy Unii Europejskiej w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. 

W naszej szkole co roku włączamy się w obchody tego święta. Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach językowych organizowanych w formie konkursów, zabaw i gier oraz zachęcamy do uczestniczenia w zajęciach poszerzających wiedzę na temat języków obcych. Odbędą się one w piątek – 25 września 2020 r.

Proponujemy uczniom naszej szkoły udział w następujących aktywnościach:

- sprawdzenie swoich umiejętności w quizie językowym 

https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx

- udział w konkursie „koszulkowym” - należy przesłać swój projekt (np. obrazek, grafika), promujący Europejski Dzień Języków (termin przesyłania projektów - 31.12.2020 r.) i mieć własny wzór na oficjalnej koszulce EDJ 2021! Szczegółowe informacje w linku poniżej.

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/pl-PL/Default.aspx

- ćwiczenia wymowy łamańców językowych „ Tongue twisters” (różne języki)

https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

- zapoznanie się z prezentacją: „Jak rozróżnić akcenty w języku angielskim?” 

https://www.youtube.com/watch?v=34mKt2Y8kt4

- sprawdzenie swoich umiejętności w zakresie języka niemieckiego i rosyjskiego poprzez udział w quizach

https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-jezyk-niemiecki-tlumaczenie/

https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-jezyk-niemiecki-gramatyka/

http://www.rosyjski.slowka.pl/testy,d,18,8.html

- poznanie ciekawostek na temat Europejskiego Dnia Języków Obcych

https://wakelet.com/wake/x0hRWJSWR_FhOeylIDb_P?fbclid=IwAR3CVIuGctCB_QSq5-B6ozRXVNesTbmtpgvSXbZmPdiIA8J-r47VTniIZIw

- udział w konkursie plastyczno – językowym „My future career - draw or show your job”

- sprawdzenie umiejętności gramatycznych z języka angielskiego

www.quizme.pl/q/deina/czy_znasz_angielskie_idiomy_i_powiedzenia 

 www.quizme.pl/q/ewelkamag/czy_znasz_angielskie_czasowniki_nieregularne