Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie. informuję, iż:

- od poniedziałku 18 stycznia 2021 rozpoczynamy zajęcia lekcyjne;

- o formule zajęć (zdalne, stacjonarne, hybrydalne...) poinformujemy uczniów w piątek w godzinach popołudniowych  poprzez e-dziennik; informacja zostanie także umieszczona na stronie Szkoły.

Przypominamy, że w związku z  decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzeniu w całej Polsce wspólnego obligatoryjnego terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 decyzją Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie z dnia 25 listopada 2020 r. uległy zmianie  zapisy w ,,Kalendarzu wydarzeń na rok szkolny 2020/2021”:

Termin ferii zimowych na 04-17.01.2020.

Data wystawiania ocen semestralnych w klasach I-III 22.01.2021 r. 

Data Rada Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas I-III 29.01.2021 r. 

Data zakończenia semestru I dla klas I-III 29.01.2021 r. 

K. Okliński

Dyrektor ZS nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie