IV miejsce drużyny ZS Nr 2 w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Obronnej

 

IV miejsce drużyny ZS Nr 2
w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Obronnej

   Dnia 13 marca 2015 r. uczniowie ZS Nr 2 w Łukowie: Ewa Urbanek (kl. II THB), Ola Stachniak (kl. II THB) i Jakub Celiński (kl. II TE) reprezentowali szkołę podczas finału XIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności, który odbywał się w Domu Żołnierza w Lublinie. W ostatecznej klasyfikacji nasza drużyna zajęła czwarte miejsce.
   Konkurs swoim zakresem obejmował wiedzę dotyczącą ochrony ludności przed zagrożeniami, przepisy przeciwpożarowe, obowiązki organów państwa, wojska i systemów ratowniczych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się odzieżą i sprzętem ochronnym. Składał się z dwóch części: pierwsza to test wiedzy, w którym brali udział wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału, a druga to zadania praktyczne (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz rozpoznawanie i charakteryzowanie sprzętu obrony cywilnej) wykonywane przez wskazanych zawodników.
   Uczniów do konkursu przygotowała p. A. Kołodziej – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

kwo1