IX Ogólnoszkolny Konkurs Poetycki ph. „O Laur Aleksandra Świętochowskiego”

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie Poetyckim popularyzującym sylwetkę Patrona ZS nr 2 w Łukowie Aleksandra Świętochowskiego.

Główne cele zmagań konkursowych to :

Uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego;

Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży ZS nr 2;

Upowszechnienie twórczości poetyckiej;

Kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć poprzez formę utworu lirycznego.

Konkurs trwać będzie od 09-20.02.2021 r.

Jego rozstrzygnięcie nastąpi 21.02.2021 r.

Utwory poetyckie oceni Komisja Konkursowa.

Dla laureatów przewidziano nagrody i dyplomy.

Zasady uczestnictwa: Każdy uczestnik może przedstawić 1 wiersz. Utwory o dowolnej tematyce muszą być samodzielnie napisane. Wszelkie plagiaty dyskwalifikują uczestnika. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mailowy: Patron2021@interia.pl

Organizatorkami Konkursu Poetyckiego „ O Laur Świętochowskiego” są: 

Pani Justyna Ostrzyżek i Pani Joanna Pucyk-nauczycielki języka polskiego.